Advertisement
  1. Web Design
  2. UX

Колко е важно проучването при проектиране на потребителското изживяване (UX)

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
The Five Core Components of UX
UX Design Process: Understanding Design Fundamentals

Bulgarian (Български) translation by Aglika Nenova (you can also view the original English article)

Проучванията за UX са важна инвестиция през целия процес на проектиране. Това обхваща събиране и анализиране на данни по начин, който подобрява използваемостта, като използва набор от техники за проучване (интервюта, тестове за използваемост, сортиране на карти).

Целта на тези проучвания е да помогнат при процеса на разбиране на нашите потребители. Когато взаимодействаме с крайните потребители ние придобиваме по-добро чувство за въздействието на нашия дизайн върху потенциалните потребители, като оставяме настрана собствените си перспективи, предположения и очаквания.

Проучването може да се появи рано в процеса на проектиране, за да събере информация за контекста и пространството, в които ще се ползва бъдещият дизайн. На този етап получаваме базова представа за поведението и нуждите на потребителите, като може да включим и интервюта с потребителите. Това помага да си представим нашия средностатистически потребител. Преминаването през реални задачи от вашия дизайн дава възможност да откриете възможни неудобства за потребителите.

Рано и често

Не спирайте да повтаряте "тествайте рано и често" в контекста на проучвания за UX. Просто казано, това означава да започнем проекта с минимум дизайн, после да го утвърдим с потребители и бъдещите промени в дизайна да са въз основа на събраната информация.

Като цяло, прпучването при UX e важно, защото изяснява въпроси от високо ниво за заинтересованите страни. Фокусирано е върху реални нужди, определя характеристиките, необходими за покриване на тези хужди и дава приоритет на промените, които трябва да бъдат направени.

Следва . . .

Останете на линия за още от нашата бърза серия за UX дизайн!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.