Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. UX

Петте основни компонента на потребителското изживяване (UX)

by
Length:ShortLanguages:
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
Choosing UX Design Tools
The Importance of UX Research

Bulgarian (Български) translation by Aglika Nenova (you can also view the original English article)

С цел да разберете напълно какво е проектиране на потребителско изживяване (UX), нека ви разкажа какво правят UX дизайнерите - нещо което може да бъде направено като ви опиша петте основни компонента на UX:

  • Архитектура на информацията (IA)
  • Интерактивен дизайн
  • Използваемост
  • Прототипиране
  • Визуален дизайн

1. Архитектура на информацията

Архитектура на информацията е начинът да се направи връзка между хората и съдържанието по най-разбираемия за тях начин. Създава се йерархия в съдържанието на страницата и се използват различни елементи, като нажигация, за създаване на структура. Различните видове информация от контекста се взимат и се организират по начин, който улеснява намирането на съдържание.

2. Интерактивен дизайн

Интерактивният дизайн разглежда специфичните взаимодействия между потребителите и екрана. Графичният дизайн служи за целите на потребителите, изпълнени от интерактивния дизайн за представяне на бранда, използвайки графики, изображения, шрифтове, цветове, икони и т.н.

Интерактивният дизайн използва и прототипиране за дефиниране на специфично поведение и функции на различните компоненти. Например: при дизайн на мобилни приложения, дали страницата за вход в системата да се скрие, да избледнее или да се плъзне в дясно? Този вид преход трябва да бъде изследван в интерактивната концепция, за да може крайният продукт да бъде максимално близо до идеята на дизайнера.

3. Използваемост

Използваемостта си служи с данните, за да определи валидността на дизайнерските решения. Докато в която и да е компания има хора с различен произход, говорещи за целите на бизнеса или конкретни инженерни ограничения, то ролята на UX дизайнера е да усети чувствата на потребителя и да разбере какви са неудобствата, които среща докато ползва продукта.

Тази информация може да бъде получена по различни начини - от фокус групи до проучвания, от лабораторни изследвания на ползваемостта до лице-в-лице интервюта и посещения на сайта с проследяване на погледа, сортиране на карти, А/В тестване, телеметрия и т.н.

Тестването на използваемостта подпомага разбирането на пространството на продукта, като същевременно дефинира поведението и нуждите на потребителя. На високо ниво е добра практика да оцените хипотезите си с реални потребители и да измерите и оцените променящия се продукт, за да потвърдите, че ще отговаря на нуждите на потребителите.

4. Прототипиране

Прототипът може да бъде възприет като предварителна версия, от която ще се разработват следващите форми. Също така предлага начин за преповтаряне, който е базиран на обратна връзка от заинтересованите страни и потребителите по време на тестването на ползваемостта.

Това ви дава представа за функционалността на вашия дизайн и какви промени са необходими, за да направите работата си приятна и функционална. Това е начин да определите приоритетите в дизайна, да тествате по евтин начин различни варианти, след това да разберете логистичните ограничения и конфликти по отношение на изпълнението. Най-вече прототипирането е важно, защото ви приближава до реалната функционалност на продукта, преди да инвестирате време, ресурси и пари в разработването.

5. Визуален дизайн

Визуалният дизайн е свързан с използването на визията на продукта, за да се подобри потребителското изживяване. Докато визуалният дизайн не е всичко, което трябва да се проектира, той е все пак важна част от един добре обмислен продукт. Той говори много за облика на компанията и може да повлияе на желанието и ангажираността, които поражда продуктът.

Темата за визуалния дизайн може да действа поляризиращо, т.к. понякога се смята, че ако дизайнерите предпочетат естетиката ще жертват използваемостта. Великият визуален дизайн може да ни накара дори да пренебрегнем проблемите с използваемостта. Нови проучвания показват, че естетиката и използваемостта могат да се разглеждат като позитивно свързани.

Визуалният дизайн ни показва как работи продуктът чрез цвят, визуална йерархия, типография и по този начин е важна част от цялостното преживяване на потребителя.

Следва ...

До сега разгледахме дизайна на потребителското изживяване (UX). В следващата част на тази серия от уроци ще се гмурнем по-дълбоко в проучванията за UX. Ще се видим там!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.