Advertisement
  1. Web Design
  2. UX

Rychlá definice "testování použitelnosti"

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
UX Design Process: Problem Solving and Testing

() translation by (you can also view the original English article)

Vítejte v dalším rychlo-článku UX designu! V tomto článku budeme hovořit o použitelnosti.

"Použitelnost" je myšlenka, že normální osoba by měla být schopna používat vaše produkty, které budou samozřejmé, efektivní a jednoduché. Kromě toho, že věci dobře fungují a jsou snadno srozumitelné, jsou designéři zodpovědní za vytváření výrobků, které odpouštějí, vyvolávají pozitivní emoce a uživatelé si tuto zkušenost užijí.

Testování je obvykle prováděno UX vývojařem nebo designérem s vybraným účastníkem, který se podobá reprezentativnímu uživateli. Jsou informováni, aby vykonávali vykonatelné a realistické úkoly a jsou v procesu toho pozorováni.

Testování použitelnosti může být použito k dodržování sady norem kvality, konzistence a úspěšnosti zákazníků a měřeno pro daný soubor testovacích úkolů.

Některé příklady metrik, které by mohly být shromážděny během testování použitelnosti, zahrnují:

  • Míra dokončení: zda uživatel dokončí daný úkol
  • Očekávání: vnímaná obtížnost daného úkolu
  • Čas na úkol: čas na dokončenou úlohu
  • Celková spokojenost uživatelů: obecné vnímání zkušeností
  • Chyby: jakékoli neúmyslné chyby, kliknutí nebo akce

Více informací

Tyto tutorialy vás dovedou k tomu, abyste plně porozuměli testování použitelnosti, včetně rad o tom, jak provádět rozhovory a jaké nástroje vám pomohou sbírat zpětnou vazbu.


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.