Learn User Testing

Test your designs with real users to identify pain points and areas for improvement. Learn how to refine your UI and improve the overall user experience.
  1. Kratki savjet: Kako održati gerila testiranje

    Kratki savjet: Kako održati gerila testiranje

    Tutorial Beginner

    Gerila testiranje je neformalni način korisničkog testiranja, često održan u početnim fazama projekta, kako bi pomogao dizajnerima da se informiraju prije...