7 days of unlimited WordPress themes, plugins & graphics - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Web Design
  2. UX

Znaczenie badań UX

Read Time: 1 min
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
The Five Core Components of UX
UX Design Process: Understanding Design Fundamentals

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Badania UX są ważnym przedsięwzięciem w procesie projektowania. Obejmują zbieranie i analizowanie danych w celu poprawy użyteczności wykorzystując do tego zestaw technik badawczych (wywiady, testy użyteczności, sortowanie kart).

Celem badań UX jest pomoc w procesie zrozumienia naszych użytkowników. Poprzez interakcje z nimi, możemy uzyskać lepszy obraz wpływu naszego projektu na potencjalnych odbiorów, pomijając nasze własne perspektywy, założenia oraz oczekiwania.

Badania mogą rozpocząć się we wczesnej fazie procesu projektowania w celu zebrania informacji o kontekście i przestrzeni, w której przyszły projekt będzie się znajdować. Wspomniana faza daje podstawową wiedzę na temat zachowań i potrzeb użytkowników uzyskiwanych za pomocą wywiadów z klientami. Może również pomóc w zrozumieniu reprezentatywnego użytkownika oraz przeprowadzić go przez realne zadania w projekcie w celu zidentyfikowania jego słabych stron.

Wcześnie i często

W kontekście badań UX, powszechny powiedzeniem jest "testuj wcześnie i często". Mówiąc wprost, oznacza to rozpoczęcie pracy z projektem produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP), sprawdzanie go z użytkownikami oraz wykorzystanie zebranych danych do informowania o przyszłych zmianach w wyglądzie.

Ogólnie rzecz biorąc, badania UX są istotne, ponieważ odpowiadają na pytania stron zainteresowanych. Skupiają się na prawdziwych potrzebach, definiują cechy, które je zaspokajają oraz określają priorytetowe zmiany, które powinny być wprowadzone.

W następnym...

Niebawem pojawi więcej poradników na temat projektowania UX!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.