Unlimited WordPress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. Sketch

Jak zaprojektować ikonę za pomocą operacji logicznych w Sketch

Read Time: 2 mins

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

"Operacje logiczne" w programie Sketch umożliwiają stworzenie złożonych ścieżek poprzez połączenie istniejących kształtów. Dowiedzmy się jak najlepiej je wykorzystać projektując ikonę w poradniku poniżej.

Obejrzyj poradnik

Czym są operacje logiczne?

"Logiczny", z punktu widzenia programowania, oznacza typ danych, który może być "prawdą" lub "fałszem". Jeśli chodzi o aplikacje graficzne, takie jak Sketch, używamy określenia "logiczny" do opisania sposobu połączenia kształtów za pomocą wartości, takich jak "koniunkcja", "alternatywa", "negacja" itp.

Niekiedy operacje logiczne są określane jako narzędzia "Pathfinder", wśród których dostępne są następujące opcje:

  • Suma: rezultat jest sumą obu kształtów.
  • Odejmowanie: obszar górnego kształtu jest usuwany z kształtu pod spodem.
  • Przecięcie: pozostaje obszar, gdzie oryginalne kształty pokrywają się.
  • Różnica: przeciwieństwo "przecięcia", pozostaje obszar, gdzie oryginalne kształty nie pokrywają się.

Korzystanie z operacji logicznych

Tworzenie złożonych kształtów jest czymś nieuniknionym podczas projektowania ikon, więc przyjrzyjmy się jak narzędzia logiczne mogą nam w tym pomóc.

Na przykład, próbując odtworzyć poniższą ikonę kotwicy, zaczniemy od dodania dwóch kół, a następnie odejmiemy kształt na wierzchu od tego pod spodem.

Po kilku kolejnych odejmowaniach, dodamy dwa trójkąty na końcu kotwicy za pomocą operacji sumy, aby połączyć wszystkie trzy kształty w jeden.

Edytowanie

Być może słyszałeś o pojęciu "niedestrukcyjne" projektowanie, odnoszące się do sposobu pracy w aplikacjach graficznych, w którym ważne informacje nie są niszczone. Tutaj na przykład, można pomyśleć, że mamy problem, jeśli chcemy powiększyć nasze trójkąty, ale dzięki niedestrukcyjnym technikom programu Sketch, nie utracimy tej możliwości.

Każdy obiekt wewnątrz połączonych kształtów jest nadal dostępny jako osobna warstwa, dlatego izolowanie i edytowanie trójkątów nie stanowi problemu:

Ostatecznie, gdy wszystkie kształty są stworzone, połączone, odjęte lub przecięte, można kliknąć Flatten, aby usunąć możliwości izolacyjne. Podobnie jak w opcji Expand programu Adobe Illustrator, otrzymamy jedną złożoną ścieżkę, która może być bardziej odpowiednia w przypadku gdy chcemy przesłać ikonę.

Podsumowanie

Cztery operacje logiczne programu Sketch umożliwiają nam stworzenie złożonych ścieżek poprzez połączenie kształtów na różne sposoby. Jak wykazano, są bardzo przydatne podczas projektowania ikon. Skorzystaj z nich!

Przydatne materiały

Advertisement
Did you find this post useful?
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.