Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. UX
Webdesign

Rýchla definície "testovanie použiteľnosti"

by
Length:QuickLanguages:
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
UX Design Process: Problem Solving and Testing

Slovak (Slovenčina) translation by Zoli Rosa (you can also view the original English article)

Vitajte v ďalšom rýchlo-článku UX dizajnu! V tomto článku budeme hovoriť o použiteľnosti.

"Použiteľnosť" je myšlienka, že normálne osoba by mala byť schopná používať vaše produkty, ktoré budú samozrejmé, efektívne a jednoduché. Okrem toho, že veci dobre fungujú a sú ľahko zrozumiteľné, sú dizajnéri zodpovední za vytváranie výrobkov, ktoré odpúšťajú, vyvolávajú pozitívne emócie a užívatelia si túto skúsenosť užijú.

Testovanie sa zvyčajne uskutočňuje UX vývojárov alebo dizajnérom s vybraným účastníkom, ktorý sa podobá reprezentatívnemu užívateľmi. Sú informovaní, aby vykonávali vykonateľné a realistické úlohy a sú v procese toho pozorovaní.

Testovanie použiteľnosti môže byť použité na dodržiavanie sady noriem kvality, konzistencie a úspešnosti zákazníkov a merané pre daný súbor testovacích úloh.

Niektoré príklady metrík, ktoré by mohli byť zhromaždené počas testovania použiteľnosti, zahŕňajú:

  • Miera dokončenia: či používateľ dokončí danú úlohu
  • Očakávanie: vnímaná obtiažnosť danej úlohy
  • Čas na úlohu: čas na dokončenú úlohy
  • Celková spokojnosť užívateľov: všeobecné vnímanie skúseností
  • Chyby: akékoľvek neúmyselné chyby, kliknutia alebo akcie

viac informácií

Tieto tutorialy vás dovedú k tomu, aby ste plne porozumeli testovaniu použiteľnosti, vrátane rád o tom, ako vykonávať rozhovory a aké nástroje vám pomôžu zbierať spätnú väzbu.


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.