Learn Design Theory

Learn the fundamental principles of design, including color theory, visual hierarchy, and more. Then use them to create effective and beautiful web designs.
  1. Wech robí vaše prádlo: Navrhovanie pre Číny najväčší Sociálna platforma

    Wech robí vaše prádlo: Navrhovanie pre Číny najväčší Sociálna platforma

    Tutorial Beginner

    Mám ťažké dostať západnej návrhári pochopiť, prečo som stále hovoriť o Wech (čínsky: Weixin 微信) v rámci web design. Na západe, sociálne médiá a web design...