Advertisement
  1. Web Design
  2. UX/UI
  3. UX Design

Rýchla definície "testovanie použiteľnosti"

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
UX Design Process: Problem Solving and Testing

() translation by (you can also view the original English article)

Vitajte v ďalšom rýchlo-článku UX dizajnu! V tomto článku budeme hovoriť o použiteľnosti.

"Použiteľnosť" je myšlienka, že normálne osoba by mala byť schopná používať vaše produkty, ktoré budú samozrejmé, efektívne a jednoduché. Okrem toho, že veci dobre fungujú a sú ľahko zrozumiteľné, sú dizajnéri zodpovední za vytváranie výrobkov, ktoré odpúšťajú, vyvolávajú pozitívne emócie a užívatelia si túto skúsenosť užijú.

Testovanie sa zvyčajne uskutočňuje UX vývojárov alebo dizajnérom s vybraným účastníkom, ktorý sa podobá reprezentatívnemu užívateľmi. Sú informovaní, aby vykonávali vykonateľné a realistické úlohy a sú v procese toho pozorovaní.

Testovanie použiteľnosti môže byť použité na dodržiavanie sady noriem kvality, konzistencie a úspešnosti zákazníkov a merané pre daný súbor testovacích úloh.

Niektoré príklady metrík, ktoré by mohli byť zhromaždené počas testovania použiteľnosti, zahŕňajú:

  • Miera dokončenia: či používateľ dokončí danú úlohu
  • Očakávanie: vnímaná obtiažnosť danej úlohy
  • Čas na úlohu: čas na dokončenú úlohy
  • Celková spokojnosť užívateľov: všeobecné vnímanie skúseností
  • Chyby: akékoľvek neúmyselné chyby, kliknutia alebo akcie

viac informácií

Tieto tutorialy vás dovedú k tomu, aby ste plne porozumeli testovaniu použiteľnosti, vrátane rád o tom, ako vykonávať rozhovory a aké nástroje vám pomôžu zbierať spätnú väzbu.


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.