7 days of unlimited WordPress themes, plugins & graphics - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Web Design
  2. Typography

Bagong Kurso: Paglalakbay sa Malikhaing Web Design Patterns

Scroll to top
Read Time: 1 min

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Anna Nelson (you can also view the original English article)

Handa ka na bang maging malikhain? Subukan ang aming bagong kurso, paglalakbay sa Malikhaing Web Design Patterns. Ito ay madali, kalahating oras na paglalakbay patungo sa pinaka-malikhaing pagtungo sa makalumang disenyo ng web.

Ano ang iyong malalaman

And mga disenyong paterno ng web ay ang mga solusyon sa komon na mga problema sa pagdidisenyo, at sa karamihan ng kaso na kung saan ang mga disenyo ay ginagamit sa ganitong paraan. Ganoon pa man, walang pumipigil sa iyo para mas maging malikhain pa samga paternong ito, at iyon ang, ating lalakbayin sa maikling kursong ito.

Creative web design duotone patternCreative web design duotone patternCreative web design duotone pattern

Sa kumpanya ng Envato Tuts+ instructor Adi Purdila, kinakailangan mong tignan ang anim na malikhaing web na pagdidisenyo ng mga paterno, at tignan kung paano sila nagagamit sa totoong mundo, at pag-usapan kung kailan at saan sila dapat gamitin. 

Tignan ang introduksyon

Kunin ang kurso

Maaari mong kunin ang bagong kursong ito ng diretso na may kasamang 10-araw na libreng pag-gamit sa ating buwanang sabskripsyon. Kung pipiliin mong magpatuloy, ito ay $15 lamang kada buwan, at maaari mong makuha ang daan-daang pang mga kurso, na mayroong bagong dumadagdag kada linggo.

At kung kailangan mo nang mag-umpisa, tignan ang mga ma-ilang malikhaing website templaye na makikita sa Envato Market.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.