Learn about Navigation

Discover the secrets of effective navigation design. Read tutorials on menu design, breadcrumb trails, and site maps, to help users find what they need quickly.
  1. Paano Lagyan ng Code ang Inline Sharing Menu

    Paano Lagyan ng Code ang Inline Sharing Menu

    Tutorial Intermediate

    Sa tutoryal na ito, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng tinatawag na “inline sharing menu”. Gumagana ang interface na ito sa pamamagitan ng pagkakaroon...