Advertisement
  1. Web Design
  2. UX/UI

Mga Tips para sa Pagpili ng Bagay sa Figma

Scroll to top
This post is part of a series called Figma Tips and Tricks.
Figma Layers Panel Tips
Figma Layer Stacking Tips

() translation by (you can also view the original English article)

Maligayang pagdating sa higit pang mga pagtuturo ng Figma! Sa video na ito ating sasaklawin ang tatlong mga tip na gagawin para sa pagpili ng bagay, kaya atin nang simulan!

Panoorin ang mga Paalala

1. Piliin ang Lahat ng mga Bagay na May Parehas na mga Katangian

Hinahayaan ka ng Figma na pumili ng buong bungkos ng[]. Isa sa mga pinaka kapaki-pakinabang na paraan na aking natagpuan upang gamitin ito ay ang pagpili sa lahat ng bagay na may teksto nang parehas na font, at pagkatapos ay palitan ang font para sa kanilang lahat.

Halimbawa, Ako’y pipili ng Pamagat na gaya nito:

select same font in Figmaselect same font in Figmaselect same font in Figma

Pagkatapos ako ay pupunta sa Main menu >Edit > Select all_with same font. Ang lahat ng pamagat na may kaparehas na font settings ay mapipili, Pagkatapos ay maari ko nang palitan ang settings sa kabuuan ng dokumento sa isang punta lamang.

Ito ay gumagana ng pantay-pantay nang mabuti sa ibang mga katangian din. Halimbawa, para palitan ang fill color sa kabuuan ng lahat ng klase ng mga bagay (hugis, teksto at iba pa) Ako’y magtutungo sa Main menu > Edit > Select all with same fill, pagkatapos ay palitan ang fill sa properties panel.

select objects with same fill in Figmaselect objects with same fill in Figmaselect objects with same fill in Figma

2. Mabilis na Piliin ang Sibling Layer

Ito ay madaling tip talaga: Pagpindot sa TAB ay mapipili nito ang susunod na sibling layer (SHIFT + TAB ay mapipili nito ang nauna).

3. Pagpasok/Paglabas sa mga Grupo at mga Banghay

Ito ay isa pang simpleng tip:atin nang nasaklaw pasadahan ang loob ng grupo o layer, ngunit upang mag-navigate pababa sa nested groups, pindutin ang ENTER. Upang mag-navigate pabalik sa itaas, pindutin ang SHIFT + ENTER.

navigating down into nested groups in Figmanavigating down into nested groups in Figmanavigating down into nested groups in Figma

Mga Mapagkukunan ng Karunungan sa Figma

Iyon ay ilang mabilis sa gabay sa paggamit ngmga frame sa Figma. Para sa iba pang gabay, tignan ang aming serye ng mgakurso:

Ang UI kit na ginamitsa tutoryal na ito ay tunay na babagay sa Figma at ito ay makikita sa Envato Elements:

Instagram Posts PackInstagram Posts PackInstagram Posts Pack
Instagram Posts Pack

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.