Advertisement
  1. Web Design
  2. SEO

Paano Suriin At Gawin ang Mega Tags Para Sa Iyong Website

Scroll to top

() translation by (you can also view the original English article)

Sa mabilis na mungkahing ito, ipapakilala ko ang simple, subalit sobrang nakakatulong na tool na tinatawag na Hey Meta. Kung ikaw ay interesado na makita kung ano ang itsura ng iyong website’s sharing profile, at gusto mong masigurado na ang ginagamit mong meta tags ay tama, ang Hey Meta ang iyong kailangan. Simulan na natin ito!

Gawing Tama ang Iyong Meta Tags

Suriin ang Iyong Meta Tags

Tingnan ang pagiging epektibo ng kasalukuyang set up ng meta tag ng iyong website sa pamamagitan ng pagpasok ng URL sa input field. May ipapakita sa iyong social card preview (na malamang na ipapakita sa social networks, sharing apps at iba pa.) at ang pamagat, paglalarawan, featured image ng sinasabing URL.

hey meta input fieldhey meta input fieldhey meta input field
Ilagay ang URL dito

Kung ang iyong web page ay walang kahit na anong meta tags para sa mga items na ito, walang maipapakita.

Gumawa ng Tamang Meta Tags

Kung ang iyong page ay mukhang may kulang na mga detalye,o nagpapakita ng maling (o sub-optimal) metadata maaari mon gamitin ang Hey Data para magawa ang tamang tags para sa iyo. Ilagay ang impormasyon na iyong nais na ipakita sa fields na makikita:

enter meta titleenter meta titleenter meta title
Ilagay ang pamagat dito

Ganoon din ang maaaring gawin sa paglalarawan sa website, URL, at featured image. Ang nagawang tags ay ipapakita sa previews, at ang markup ay ganito ang magiging itsura:

1
<!-- HTML Meta Tags -->
2
<title>Test website</title>
3
<meta name="description" content="This is the website description. Nice eh?">
4
5
<!-- Google / Search Engine Tags -->
6
<meta itemprop="name" content="Test website">
7
<meta itemprop="description" content="This is the website description. Nice eh?">
8
<meta itemprop="image" content="https://lorempixel.com/400/200/">
9
10
<!-- Facebook Meta Tags -->
11
<meta property="og:url" content="https://nothing.com">
12
<meta property="og:type" content="website">
13
<meta property="og:title" content="Test website">
14
<meta property="og:description" content="This is the website description. Nice eh?">
15
<meta property="og:image" content="https://lorempixel.com/400/200/">
16
17
<!-- Twitter Meta Tags -->
18
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
19
<meta name="twitter:title" content="Test website">
20
<meta name="twitter:description" content="This is the website description. Nice eh?">
21
<meta name="twitter:image" content="https://lorempixel.com/400/200/">
22
23
<!-- Meta Tags Generated via https://heymeta.com -->

Dito makikita mo ang native HTML meta tags tulad ng like <title>, Twitter tags, at ang Open Graph tags tulad ng <metaproperty="og:title"> na puwede para sa tamang social sharing. Ang mga tags na ito ay maaaring ilagay sa ng <head> iyong HTML document.

Konklusyon

Siguraduhing ang iyong meta tags ay ipinapakita ang mga detalye ng iyong website ng tama!

Karagdagang Pagbabasa

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.