Advertisement
  1. Web Design
  2. WordPress
  3. WordPress Plugins

Ang mga Plugin para sa Pangongolekta ng mga Donasyon at Paglilikom ng Pondo Gamit ang WordPress

Scroll to top
Read Time: 4 min

() translation by (you can also view the original English article)

Napakarami ng mga mabubuting dahilan, kapwa malaki man o maliit. Salamat sa WordPress at sa mga ilang nakakatuwang plugin, kahit sino ay maaaring mangolekta ng mga pondo online para sa anumang dahilan na kanilang ibig.

Suriin natin ang ilan sa mga paalala para sa pagtanggap ng mga donasyon online at silipin ang ilan sa mga WordPress plugin upang mapadali ang proseso.

1. Ang Paghihikayat sa mga Umuulit na Donasyon

Ikaw man ay naglilikom ng pondo para sa isang kampanyang pampulitika o para makatulong sa isang kaibigang nangangailangan, ang mga donasyong umuulit ay may napakahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas nito. Makakapagpanatili sa pagpasok ng mga pondo ang pagbibigay sa mga nagkakaloob ng opsyon upang awtomatikong magbigay lingguhan, buwanan o taun-taon habang ikaw ay nakapokus sa pagkalap ng mga bagong magkakaloob. Maaari din na makadagdag sa paglipas ng mga panahon ang mga maliliit na umuulit na mga donasyon.

Ang Total Donations for WordPress ay isang kumpletong fundraising suite na nagbibigay ng kakayahan sa umuulit na donasyon. Gamit ang PayPal/PayPal Pro, Stripe or Authorize.net na mga payment gateway, maaari kang makapagbukas ng mga donasyon na umuulit buwanan, taunan o araw-araw (o kahit maramihan sa mga ito).

Total Donations for WordpressTotal Donations for WordpressTotal Donations for Wordpress
Ang Total Donations for Wordpress

2. Magbigay ng mga Gantimpala

Sa panahong ito ng crowdfunding, ang pagbibigay ng mga gantimpala (o mga pampasigla) para sa partikular na donasyon ay isang laganap na kaugalian. Naghihikayat sa mga nagkakaloob ang magbigay ng mas malalaking halaga kaysa sa kanilang mga hinanda ang pagbibigay ng mga gantimpala. At kung ang mga gantimpala ay sapat na kaakit-akit, maaari kang makalikha ng ekstrang ugong sa iyong kampanya.

Ang Galaxy Funder ay gumagawa kasama ng WooCommerce upang makalikha ng kumpletong crowdfunding-style na websayt. Ang mga miyembro ng mga komunidad ay maaaring makalikha ng mga sariling kampanya sa paglilikom ng  pondo sa pamamagitan ng front end ng site, at maaari silang makapagbigay ng maramihang lebel ng mga gantimpala sa mga magkakaloob.

Galaxy FunderGalaxy FunderGalaxy Funder
Ang Galaxy Funder

3. Buong Karangalang Ipakita ang mga Layunin ng Kampanya

Ang pagbabahagi ng iyong mga layunin sa paglilikom ng mga pondo sa mga potensyal na magkakaloob ay maaaring makatulong upang makabuo ng diwa ng komunidad. Na ang espiritu na “lahat tayo ay magkakasama dito” ay maaaring magbigay inspirasyon upang ang mga magkakaloob ay gumawa ng hakbang. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon at paghihikayat sa iba na suportahan ang kampanya, nanaisin nilang makatiyak na ang kanilang mga layunin ay matugunan at malagpasan.

Para ibahagi ang iyong mga layunin, tingnan ang WordPress Goal Thermometer. Ang plugin na ito ay makapagbibigay sa iyo ng kakayanan na makalikha ng isang klasikong karidad na “goal thermometer”  upang mapakita bilang isang widget sa iyong site. Madaling i-customize ang mga kulay at teksto. At dahil sa Paypal integregation, nagiging mas madali ang paglikha ng pindutan para sa pagbibigay ng donasyon. Kung ikaw ay mayroon ng sistema ng donasyon, gamitin ang thermometer widget upang ilahad ang progreso tungo sa iyong layunin.

WordPress Goal ThermometerWordPress Goal ThermometerWordPress Goal Thermometer
Ang WordPress Goal Thermometer

4. Gawing Simple ang Proseso

Kung hihilingin mo sa mga tao ang magbahagi ng kanilang pinaghirapang salapi, huwag mong gawing napakahirap ang proseso ng pagbibigay ng donasyon sa iyong websayt. Ibigay nang malinaw ang kadahilanan sa paghingi ng donasyon at tiyaking madali ang paggawa nito.

Ang kasimplihan nito ay ang puso ng Donation Manager para sa WordPress. Lumikha ng kampanya sa paglilikom ng mga pondo nang mabilisan, at pagkatapos, ito ay ilagay sa kahit na anong WordPress page o ilagay ito na may kasamang shortcode. Ang mga user ay kinakailangang punan ang isang maliit na form at mamili ng kanilang paraan ng pagbabayad. Walang bakod na kailangang talunin o mga balakid na kailangang lagpasan. Walang bakod na kailangang talunin o mga balakid na kailangang lagpasan.

5. Isama ang mga Donasyon sa Aktibong Tindahan

Maaaring mayroon ka ng tindahan online at nais mong magsimula ng bagong pagkakawanggawa. Ito ay napakagandang paraan upang maglikom ng pondo habang pinapalakas ang iyong sariling reputasyon. Sa kasong ito, hindi mo na kinakailangan pang gawin ang pagbibigay ng donasyon na sentro ng iyong site.

Ang WooCommerce Donation Plugin ay isang mahusay na solusyon sapagkat ito ay maaaring idagdag sa kasalukuyang WooCommerce site. Lumikha ng isang produkto ng “donasyon” sa WooCommerce at ilagay sa proseso ng pag-checkout. Doon, ang mamimili ay maaaring magdagdag ng halaga ng donasyon at ipagpatuloy ang pag-checkout. Ito ay napakadaling gamitin at maaaring makatulong makapagbigay ng positibing epekto.

WooCommerce Donation PluginWooCommerce Donation PluginWooCommerce Donation Plugin
Ang WooCommerce Donation Plugin

Gumawa ng Mabuti Gamit ang WordPress

Ang WordPress, sa pamamagitan ng kalikasan nito, ay tungkol sa pagdedemokratisasyon ng proseso ng paglilimbag. Sa pamamagitan ng mga plugin, tayo ay madaling makahubog at mahulma ng isang pwersa para sa kabutihan. Ang paglikom ng donasyon ay hindi kailanman naging mas madali.

Isipin ang lahat ng maliliit na mga donasyon sa lahat ng sulok ng mundo. Pagsama-samahin ang lahat ng mga ito at makikita mo ang kakaibang magagawa nito.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.