Advertisement
  1. Web Design
  2. Figma

Gabay sa Figma Frame

Scroll to top
Read Time: 2 min
This post is part of a series called Figma Tips and Tricks.
Figma On Canvas Tips
Figma Project, Page & Artboard Tips

() translation by (you can also view the original English article)

Ginagamit ang mga frame upang pagsama-samahin ang mga layer sa ilalim ng iisang parent. Hindi katulod ng mga grupo, ang mga frame sa Figma ay mayroon nang nakatakdang mga dimensyon (kagaya ng HTML iframe). Heto ang ilang magagandang gabay para sa pagtrabaho gamit ang mga frame.

Panoorin ang mga Paalala

1. I-nest ang mga Object sa Pamamagitan ng Pagguhit ng mga Frame sa Palibot

Gamitin ang Frame tool (F) upang gumuhit ng frame sa palibot ng buong grupo ng mga object sa iyong canvas; agad silang magiging mga child object ng frame nang hindi kinakailangang manu-manong ilagay sa bagong frame.

Drawing frames around objects in FigmaDrawing frames around objects in FigmaDrawing frames around objects in Figma

2. Agarang Palitan ang Laki ng mga Frame Upang Magkasya

Kapag mayroon nang frame na nakapalibot sa grupo ng mga object, maaari nang pindutin ang Resize to Fit upang mahigpit ang pagkabalot ng frame sa buong grupo.

3. Paano Ibahin ang Sukat ng mga Frame at Nilalaman Nito

Awtomatiko na kung ibahin ang sukat ng frame, ang laman ay hindi maaapaktuhan ngunit mapuputol. Ngunit kung gusto rin ibahin din ang sukat ng laman, kunin ang Scale Tool (K) at ibahin ang sukat ng frame; lahat ng laman ay sabay na mag-iiba rin ng sukat.

scaling Figma frame contents with the scale toolscaling Figma frame contents with the scale toolscaling Figma frame contents with the scale tool

4. Gumamit ng mga Limitasyon sa mga Laman ng Frame

Maaaring gumamit ng mga limitasyon upang kontrolin ang pagkilos ng child object sa pag-iba ng sukat ng parent frame nito. Awtomatiko na kapag iniba ang sukat ng frame sa paghila ng babang kaliwang kanto na handle, lahat ng laman ay mananatili sa parehong pwesto, batay sa kanang taas na kanto. Ngunit sa pagpili ng child object at pag-iba ng mga halaga sa Constraints na panel, maaari itong padikitin sa kahit anong dulo o kanta.

Resultant behavior from the Figma constraints panelResultant behavior from the Figma constraints panelResultant behavior from the Figma constraints panel

5. Pagpili ng Maraming Constraint

Maaaing pumili ng constraint sa lahat ng panig ng object. Kaya imbis na idikit sa kanto o dulo ang child object, maaari itong ilagay sa lahat na apat na panig ng parent frame, upang mabisang pahabain sa lahat ng direksyon.

Multiple constraints selected in a Figma documentMultiple constraints selected in a Figma documentMultiple constraints selected in a Figma document

Mga Mapagkukunan ng Karunungan sa Figma

Iyon ay ilang mabilis sa gabay sa paggamit ng mga frame sa Figma. Para sa iba pang gabay, tignan ang aming serye ng mga kurso:

Ang UI kit na ginamit sa tutoryal na ito ay tunay na babagay sa Figma at ito ay makikita sa Envato Elements:

First Order UIUX ToolFirst Order UIUX ToolFirst Order UIUX Tool
An g Unang Order ng UI/UX Tool

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.