Advertisement
  1. Web Design
  2. Figma

Ang Figma na Proyekto, Page & mga Payo tungkol sa Artboard

Scroll to top
Read Time: 2 min
This post is part of a series called Figma Tips and Tricks.
Figma Frame Tips
Figma Properties Tips

() translation by (you can also view the original English article)

Binabati namin kayo sa susunod na serye ng mga payo at mga diskarte tungkol sa Figma! Ngayon naman pagbubutihan natin ang inyong paraan ng paggamit ng mga proyekto, mga page & mga artboard.

Panoorin ang mga Paalala

1. I-customize ang mga Project Thumbnails

Posibleng gumawa ng mga custom project thumbnail na lalabas sa iyong dashboard draft area. Tiyakin na ang unang pahina ng iyong dokumento ay may iisang frame na 620x320px, at pagkatapos punuin ang frame ng anumang ninanais mong nilalaman para sa iyong thumbnail.

Customize Project Thumbnails in FigmaCustomize Project Thumbnails in FigmaCustomize Project Thumbnails in Figma

2. Mga Keyboard Shortcut para makalipat sa mga Page

Mas napapabilis kung ang paglilipat sa pagitan ng mga Page ay gumagamit ng isang keyboard shortcut. Sa Mac OS gumamit ng fn + up o down arrow keys, at sa PageUp o PageDown.

Keyboard Shortcuts to Navigate Between PagesKeyboard Shortcuts to Navigate Between PagesKeyboard Shortcuts to Navigate Between Pages

3. Mga Keyboard Shortcut para makalipat sa mga Artboard

Posible rin ang magpalipat-lipat sa mga artboard gamit ang keyboard. Sa Mac OS gumamit ng fn + up o down arrow keys, at sa Windows o Linux Home o End.

Keyboard Shortcuts to Navigate Between ArtboardsKeyboard Shortcuts to Navigate Between ArtboardsKeyboard Shortcuts to Navigate Between Artboards

4. Magpalipat-lipat at i-Zoom ang mga Artboard

Sa default, kung ikaw ay nagpalipat-lipat sa mga artboard gamit ang mga keyboard shortcut ang mga ito ay mananatili sa parehas na zoom level. Subalit, sa pagpindot ng n o SHIFT + n, ikaw ay palipat-lipat sa kaliwa o kanan, habang nag-zozoom nang awtomatiko sa buong artboard.

5. Pagandahin ang Artboard Boundary Visibility

Kung ikaw ay may mga artboard na may parehong background na kulay tulad ng iyong buong dokumento magiging mahirap na makita ang mga dulo ng mga frame. Halimbawa, ang iyong artboard ay isang nangungunang frame, para mabigyan ito ng solusyon pumunta sa View menu at buksan ang Frame Outlines.

Border visibility in FigmaBorder visibility in FigmaBorder visibility in Figma
Dito makikita mo ang mga “Features” artboard na may nakikitang frame

Mga Mapagkukunan ng Karunungan sa Figma

Ang mga iyon ay ilang mabibilis na mga paalala para sa paggawa sa pamamagitan ng mga vector sa Figma. Upang matulungan kayo na madala ang mga bagay sa kasunod na antas mayroon kaming mga serye ng mga kurso ng Figma sa Tuts+:

Ang UI kit na ginamit sa tutoryal na ito ay tunay na babagay sa Figma at ito ay makikita sa Envato Elements:

First Order UIUX ToolFirst Order UIUX ToolFirst Order UIUX Tool
An g Unang Order ng UI/UX Tool

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.