Learn WordPress CMS

Learn how to use the powerful WordPress CMS to create and manage a website. These tutorials cover installation, content creation, and customization with WordPress.
  1. Ana Tema İşlevlerini Alt Tema İşlevleriyle Geçersiz Kılmaya Yönelik Bir Rehber

    Ana Tema İşlevlerini Alt Tema İşlevleriyle Geçersiz Kılmaya Yönelik Bir Rehber

    Tutorial Intermediate

    Eğer WordPress'te Ana Tema ve Çocuk Temalar ile çalışma deneyimi yaşamışsanız, çocuk tema içerisindeki şablonlarla, ana tema şablonların geçersiz kılındığını...