Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. AMP
Webdesign

AMP trong 60 Giây

by
Length:QuickLanguages:
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Designing for Business Goals in 60 Seconds
Troubleshoot a Website in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Dự án AMP là một mã nguồn mở được khởi xướng bởi Google, với mục tiêu tạo ra các trang web nhanh hơn. Dưới dây sẽ cho bạn biết nó là gì, trong sáu mươi giây!

Tóm tắt về AMP

Từ góc nhìn của một lập trình viên, tác dụng của AMP có nghĩa là bạn sẽ sử dụng một số code soạn sẵn, nạp một số AMPJavaScript, sử dụng một số phần tử AMP tuỳ biến, và thực hiện theo các quy tắc thực hiện tốt nhất vì vậy bạn có thể truyền tới cơ chế kiểm tra xác nhận của AMP.

Ở phía sau hậu trường, AMP sẽ điều khiển các kỹ thuật tối ưu hoá, giống như "lazy loading", tiền kết xuất, tiền kết nối, và tiền truy cập. Tất cả các kỹ thuật này bạn có thể xử lý bằng tay nếu bạn thích, nhưng AMP sẽ làm điều đó cho bạn.

Các trang AMP hợp lệ cũng sẽ tự động lưu trữ chính bản thân chúng trong AMP CDN mà không cần nạp. AMP cung cấp truy xuất tới nhiều mạng thông qua phần tử quảng bá AMP. Điều này có nghĩa là các trang mà cần quảng bá một cách hiệu quả cũng có thể vẫn tối ưu hoá một cách hiệu quả.

AMP có thể dành cho bạn nếu bạn muốn tối ưu hoá tốc độ tải trang, mà bạn không muốn làm điều đó bằng tay. Hoặc, nếu bạn cần một phương thức mà không làm dán đoạn thu nhập quảng cáo.

Các tài nguyên hữu ích


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.