Advertisement
  1. Web Design
  2. Community Projects

Cuộc thi số 2 CodePen: Kết quả!

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Tuần trước chúng tôi đã mời các bạn tham gia vào các thách thức CodePen thứ hai của chúng tôi: tạo định dạng một mẫu đăng ký danh sách gửi thư. Có hơn 60 bạn đã tham gia, cung cấp một số ý tưởng thực sự đa dạng - và đây là những gì tất cả các bạn đã thực hiện!

Thử thách

Chúng tôi yêu cầu bạn tạo hình thức cho các biểu mẫu sau đây, mà không cần chạm vào các đánh dấu:

1
<form>
2
  <label for="email">Subscribe to our mailing list</label>
3
  <input type="email" value="" name="email" placeholder="email address" required>
4
  <input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe">
5
</form>

Bộ sưu tập

Tất cả các bài tham dự đã được đưa vào một bộ sưu tập trên CodePen. Đây là một số bài yêu thích của chúng tôi!

Xin cảm ơn!

Chúc mừng tất cả các bạn đã tham gia! Chúng tôi sẽ trở lại vào đầu tháng tới với một thách thức khác-nếu bạn có bất kỳ ý tưởng về dự án cộng đồng trên Tuts + , hãy cho chúng tôi biết trong phần ý kiến.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.