7 days of unlimited WordPress themes, plugins & graphics - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Web Design
  2. UX

Quy trình Thiết kế UX: Tìm hiểu Các Nguyên tắc Thiết kế

Read Time: 2 mins
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
The Importance of UX Research
UX Design Process: Problem Solving and Testing

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Trong bài này, bạn sẽ được học về các nguyên tắc thiết kế. Chúng ta sẽ nói về những gì một nhà thiết kế có thể muốn truyền đạt và những quyết định trực quan được thực hiện để truyền đạt mục đích của một thiết kế.

Điểm Xuất phát

Một điểm xuất phát tốt là hiểu cách gom các yếu tố lại với nhau để tạo ra cấu trúc hiệu quả, nhằm hỗ trợ giao tiếp trực quan.

Các yếu tố là "những bộ phận" của một thiết kế, và các nguyên tắc thiết kế hướng dẫn cách các yếu tố đó kết hợp lại với nhau. Hình dạng, màu sắc, kích thước và hoa văn là một số ví dụ về các yếu tố thiết kế.

Kết hợp các yếu tố theo một cách hiệu quả liên quan đến việc hiểu một số nguyên tắc chính trong thiết kế:

1. Cân bằng

Cân bằng trong thiết kế có thể được xem như là sự cân bằng trong thế giới thật vậy. Một hình dạng lớn ở gần trung tâm có thể được cân bằng bởi các hình dạng nhỏ hơn ở trên mép rìa của một trang.

2. Tương phản

Tương phản liên quan đến việc sắp xếp đối ngược nhau (sáng và tối, nền trước và nền sau, v.v). Nó tạo ra sự lôi cuốn và ràng buộc trực quan phá vỡ sự hài hòa hiện có trong một thiết kế.

3. Khoảng cách

Khoảng cách tạo ra một mối quan hệ giữa các yếu tố, kết nối chúng một cách tực quan thông qua một cảm nhận về "khoảng cách".

4. Canh chỉnh

Canh chỉnh cho phép chúng ta tạo ra trật tự và thống nhất. Canh chỉnh các yếu tố trực quan giúp kết nối chúng với nhau.

5. Lặp

Sự lặp lại giúp tăng cường thiết kế bằng cách trói buộc các phần tử riêng lẻ lại với nhau. Nó giúp tạo ra sự liên kết và tính nhất quán. Sự lặp lại có thể tạo ra nhịp điệu và sự tiếp nối.

6. Không gian

Không gian dương và âm là rất quan trọng trong lĩnh vực thiết kế. Không gian là khoảng cách hoặc diện tích giữa, xung quanh, trên, dưới, hoặc bên trong các phần tử.

Tiếp theo..

Sau khi trang bị cho mình các nguyên tắc cơ bản về thiết kế trực quan, thì trong bài tiếp theo chúng ta sẽ xem xét các khía cạnh giải quyết vấn đề và thử nghiệm. Hẹn gặp bạn ở đó!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.