Advertisement
  1. Web Design
  2. Envato Marketplace API

Envato Market trong 60 Giây: Những ứng dụng bên thứ ba

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Nếu bạn là một tác giả trên Envato Market bạn có thể kiểm tra tình trạng thu nhập của bạn trên trang EarningsStatement. Nhưng đây không phải là cách duy nhất để làm được điều đó; dưới đây là ba ứng dụng bạn có thể sử dụng để làm điều tương tự:

3 ứng dụng bên thứ ba

1. SalesDonkey

Đây là một ứng dụng Mac OS nằm trong thanh menu và hiển thị số dư của bạn. Nó có thể thông báo cho bạn khi bạn thực hiện bán hàng và hỗ trợ nhiều tài khoản.

2. nWallet

nWallet là một ứng dụng Android hiển thị số dư trong tài khoản của bạn, thu nhập, doanh số bán hàng và các ý kiến. Nó cũng có thể thông báo cho bạn về những thay đổi xảy ra đối với những điều ở trên.

3. Vatomium

Đây là ứng dụng chỉ dành cho iOS và là ứng dụng đầy đủ nhất trong số ba ứng dụng. Nó hoạt động trên iPhone và iPad, có tất cả mọi thứ mà hai ứng dụng trước có, ngoài ra nó cũng cho phép bạn duyệt trên Envato Market.

Các nguồn tài nguyên hữu ích

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.