Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. Theme Development

Envato Market trong 60 Giây: Xếp hạng tác giả

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Trong video nhanh này tôi sẽ giới thiệu với bạn về phần xếp hạng tác giả trên Envato Market. Xếp hạng tác giả là cái quan trọng bởi vì chúng nói lên chất lượng các sản phẩm của bạn, đóng vai trò như là một mức độ hài lòng của khách hàng.

Xếp hạng tác giả

Bạn có thể tìm thấy phần xếp hạng tác giả ở bên phải của trang hồ sơ của bạn—để xem chi tiết hãy mở tab Reviews. Ở đây bạn sẽ tìm thấy các đánh giá cho tất cả các sản phẩm của bạn, bao gồm thông tin chi tiết về những người mua để lại từng đánh giá và đánh giá khi nào. Bạn có thể chọn trả lời nếu bạn cảm thấy họ đang cần.

author ratingauthor ratingauthor rating
Phần đánh giá của United Themes ở trên trang hồ sơ.

Ngoài xếp hạng tổng quát, từng sản phẩm cũng có thể được xếp hạng. Để xem xếp hạng của một sản phẩm, hãy truy cập trang của sản phẩm nơi bạn sẽ nhìn thấy hộp Item Rating trong thanh sidebar. Ở đây bạn cũng sẽ nhìn thấy một liên kết more information để cung cấp cho bạn một sự phân tích xếp hạng chi tiết.

item rating item rating item rating
Xếp hạng sản phẩm cho theme Avada

Mở tab Reviews (chỉ xuất hiện đối với tác giả của sản phẩm) từ đây sẽ cho bạn thấy toàn bộ xếp hạng cho sản phẩm cụ thể đó.

Liên kết hữu ích

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.