7 days of unlimited WordPress themes, plugins & graphics - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Web Design
  2. WordPress

Khóa học miễn phí: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu sử dụng WooCommerce

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong khóa học miễn phí bằng video của chúng tôi, Hướng dẫn cho người mới bắt đầu sử dụng WooCommerce, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo một cửa hàng trực tuyến của riêng bạn với WordPress và WooCommerce, nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất trên thế giới.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Nếu bạn đang quan tâm để bắt đầu bán hàng trực tuyến, nhưng trước đây chưa từng sử dụng WooCommerce, thì đây chín là khóa học dành cho bạn!

Giảng viên Rachel McCollin của Tuts + sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để cài đặt và cấu hình WooCommerce, thêm các sản phẩm vào cửa hàng của bạn và thiết lập mọi thứ cần thiết. Vào cuối khóa học miễn phí này, bạn sẽ biết làm thế nào để tạo ra một cửa hàng trực tuyến hoàn chỉnh và cấu hình nó để nó sẽ có diện mạo và cách thức hoạt động theo như ý muốn của bạn.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Để tham gia khóa học miễn phí này, chỉ cần vào trang khóa học và làm theo các bước để tạo một tài khoản miễn phí. Nếu bạn đã có tài khoản, chỉ cần đăng nhập và bạn sẽ có thể bắt đầu ngay lập tức.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.