Advertisement
  1. Web Design
  2. HTML & CSS

Học CSS với gói ưu đãi mới của chúng tôi

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Bạn muốn bắt đầu với CSS? Gói ưu đãi này cung cấp cho bạn tất cả mọi thứ bạn cần. Thông qua sáu khóa học với hơn 13 giờ theo dõi video, bạn sẽ tìm hiểu các thuật ngữ cần thiết để làm việc với CSS, làm thế nào để tổ chức CSS của bạn bằng cách sử dụng SMACCS, các tính năng nâng cao có sẵn cùng với LESS, và làm thế nào để xây dựng một trang web sắp ra mắt bằng cách sử dụng các kỹ năng mới.

Phần hay nhất là gì? Đó là chỉ với $59 (tiết kiệm 60% so với giá trị 150 $ của các khóa học được bao gồm). Hãy ghé thăm trang web của gói ưu đãi để xem trước các khóa học và tìm hiểu thêm.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

  • Các mẹo & thủ thuật CSS
  • Thuật ngữ CSS
  • Các yếu tố cần thiết của CSS
  • SMACCS front-end framework
  • Các tính năng nâng cao của LESS
  • Làm thế nào để sử dụng CSS cho việc xây dựng một trang web sắp ra mắt.

Bạn cũng có thể muốn tham gia khóa học miễn phí này của Tuts +, đặc biệt là nếu bạn đang bắt đầu từ đầu:

Bắt đầu học CSS

Nếu bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu CSS, hãy bắt đầu với gói ưu đãi mới của chúng tôi!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.