Advertisement
  1. Web Design
  2. Sass

Khóa học mới: 14 ngày để học về Sass

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong khóa học mới của chúng tôi, 14 ngày để học về Sass, bạn sẽ tìm hiểu những kiến thức căn bản của Sass với mỗi ngày một bài học, liên tục trong vòng nửa tháng. Nếu bạn có ý định muốn tìm hiểu về nesting, các biến và mixin, bạn đã chọn đúng nơi cần đến.

Để theo dõi các bài học, bạn sẽ cần 10 phút mỗi ngày, trong vòng 14 ngày tiếp theo. Sau đó, bạn sẽ thấy mình có thể tạo CSS tốt hơn, có tổ chức hơn và nhanh hơn.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Liên tục trong nửa tháng, mỗi ngày giảng viên Adi Purdila của Envato Tuts + sẽ cung cấp cho bạn một video hướng dẫn mới và một bài tập nhỏ để giúp bạn củng cố kiến thức của mình. Khóa học cũng đưa ra đáp án cho tất cả các bài tập để bạn có thể so sánh các kết quả.

Khóa học này là cho người mới bắt đầu, vì vậy bạn không cần bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó với Sass, nhưng bạn sẽ cần kinh nghiệm với CSS vì Sass là một phần mở rộng của CSS.

Nếu bạn muốn xem những gì có thể đạt được với Sass, hãy kiểm tra một số các bản mẫu này được tạo ra với Sass.

Xem phần giới thiệu

Bắt đầu học chỉ với $15

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức khi đăng ký Envato Tuts+. Chỉ với $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm các khóa học khác, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.