Advertisement
  1. Web Design
  2. CSS

Khóa học mới: Thủ thuật về Grids và Layout với “postcss-ant”

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong khóa học mới của chúng tôi, Thủ thuật về Grids và Layout với “postcss-ant”, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng một trong những hệ thống mạnh mẽ nhất, nhưng sạch sẽ và miễn phí, hiện có sẵn: postcss-ant. Nó được tạo ra bởi Cory Simmons, tìm hiểu về hệ thống gird phổ biến Jeet Lost.

Những gì bạn sẽ học

Chạy trên top đầu của hệ thống PostCSS, postcss-ant cung cấp cho bạn khả năng nắm bắt và quản lý layouts hiệu quả từ đơn giản đến phức tạp nhất, sử dụng CSS hoặc bộ tiền xử lý ưa thích của bạn.

Trong khóa học này, hướng dẫn viên Kezz Bracey trên Envato Tuts+ sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn toàn diện để sử dụng postcss-ant. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách nắm vững khái niệm cơ bản của việc tạo grid và quản lý những thứ như rows, column heights, gutters, and nesting. Sau đó bạn sẽ chuyển sang các chủ đề nâng cao hơn như dựa trên định kích thước tỷ lệ và phản hồi media queries.

Kết thúc khóa học, bạn sẽ cảm thấy tự tin sử dụng hệ thống Gird mạnh mẽ này để tạo layout tuyệt vời cho trang web.

Xem giới thiệu

Bắt đầu học thử miễn phí

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay với 10 ngày dùng thử miễn phí. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có 15$ một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học khác, với những tính năng mới được thêm vào mỗi tuần.

Chúng tôi đã xây dựng một hướng dẫn toàn diện để giúp bạn tìm hiểu CSS trực tuyến, cho dù bạn đang chỉ bắt đầu với những điều cơ bản hoặc bạn muốn khám phá nâng cao hơn về CSS. Hãy Tìm hiểu về CSS: Hướng dẫn toàn diện.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.