Advertisement
  1. Web Design
  2. Animation

Khóa học mới: Giới thiệu về Sequence.js

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Sequence.js là một framework cho chuyển động trong CSS mà bạn có thể sử dụng để tạo ra các thanh trượt, các phần trình diễn và các ứng dụng trình bày theo các bước. Nó có tất cả các chức năng cần thiết được tích hợp; tất cả những gì bạn phải làm là thêm nội dung của bạn và định dạng hiển thị.

Khóa học ngắn mới Giới thiệu về Sequence.js của chúng tôi , sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản của việc sử dụng Sequence.js và đặt nền tảng cho việc khám phá thêm về tất cả các tùy chọn và tính năng của nó.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong khóa học ngắn này, chuyên gia hướng dẫn của bạn, Adi Purdila, sẽ giới thiệu nhanh về Sequence.js và giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng nó bằng việc tạo ra một slide đơn giản để hiển thị các sản phẩm nổi bật.

Slider created in the Introduction to Sequencejs courseSlider created in the Introduction to Sequencejs courseSlider created in the Introduction to Sequencejs course

Bạn sẽ học:

  • làm thế nào để cài đặt Sequence.js
  • cách hoạt động của cấu trúc HTML
  • làm thế nào để khởi động plugin
  • làm thế nào để áp dụng định dạng và các chuyển động
  • làm thế nào để làm việc với một số tùy chọn và chủ đề

Vào cuối khóa học ngắn chỉ dài có nửa giờ đồng hồ này, bạn sẽ sẵn sàng để bắt đầu làm việc với framwork tạo chuyển động thú vị này.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Nếu bạn muốn khám phá thêm, hãy thử một số chuyển động và hiệu ứng sử dụng CSS tuyệt vời trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.