Advertisement
  1. Web Design
  2. UI Design

Khóa học mới: Thiết kế giao diện người dùng ứng dụng di động cho người mới bắt đầu

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Khóa học mới nhất của chúng tôi, Thiết kế giao diện người dùng ứng dụng di động cho người mới bắt đầu, bước đầu làm quen về thiết kế giao diện điện thoại di động. Nếu bạn là người mới về thiết kế giao diện hay tạo ứng dụng lần đầu tiên, khóa học này là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Với sự giúp đỡ của nhà thiết kế web Chris O'Sullivan, bạn sẽ tìm hiểu để thiết kế một giao diện ứng dụng, và làm quen với các giao thức và nguyên tắc cơ bản làm việc trên ứng dụng di động.

Bạn có thể tham gia khóa học mới ngay với 10 ngày dùng thử miễn phí của chúng tôi. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ 15$ một tháng, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm khóa học, với nhiều vấn đề mới được thêm vào mỗi tuần.

Nếu bạn cần một số plugin đưa  vào thiết kế của bạn, bạn có thể kiểm tra các danh mục về thành phần  giao diện người dùng trên Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.