Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. CSS
Webdesign

Khóa học mới: CSS của tương lai

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

CSS đang không ngừng phát triển. Trong khóa học CSS của tương lai, giảng viên Craig Campbell của Tuts + sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu qua một số các tính năng hiện đại của CSS để giúp bạn làm tốt công việc hiện tại và tự tin tiến bước trong lĩnh vực của mình.

Một số tính năng được nhắc tới trong khóa học có thể sẽ trở thành bình thường trong tương lai gần, trong khi những tính năng khác có khả năng sẽ dần bị quên lãng. Dù theo cách nào đi nữa, kiến thức về các bộ chọn, các mô đun bố trí và các bộ lọc đang được xem xét cho tương lai sẽ giúp cho bạn trở thành một nhà phát triển front-end mạnh mẽ hơn.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm khóa học khác, với nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.