Advertisement
  1. Web Design
  2. Foundation

Khóa học mới: Làm việc với các nền tảng cho email

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Với số lượng rất nhiều các ứng dụng quản lý email hiện có, làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng các khách hàng tiềm năng của bạn nhận được tất cả các thư mà bạn gửi đi?

Khóa học mới của chúng tôi, Làm việc với nền tảng cho email, bạn sẽ được trang bị kiến thức về vấn đề này. Bạn sẽ tìm hiểu những điều cơ bản để làm việc với nền tảng cho email, giúp cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng cách bảo đảm các email định dạng HTML của bạn sẽ hoạt động tốt trong tất cả các ứng dụng quản lý email. Với sự hướng dẫn của chuyên gia Adi Purdila, bạn sẽ tạo bốn email mẫu mà bạn có thể sử dụng trong các dự án của bạn ngày hôm nay.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Nếu bạn gửi rất nhiều email quan trọng, bạn cũng có thể tận dụng một số mẫu email được thiết kế đặc biệt trên Envato Market. Bạn có thể tìm thấy các mẫu email cho bản tin điện tử (newsletter), catalogs và nhiều thứ khác nữa.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.