Advertisement
  1. Web Design
  2. CSS

Khóa học ngắn hạn mới: Hướng dẫn trực quan về hiệu ứng động bằng CSS

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Thời điểm hiện tại, chúng ta có thể tạo ra các hiệu ứng chuyển động tuyệt đẹp bằng cách sử dụng CSS đơn thuần mà không cần các đoạn mã JavaScript chèn vào như trước kia. Trong khóa học ngắn hạn mới Hướng dẫn trực quan về hiệu ứng động bằng CSS của chúng tôi, bạn sẽ học cách tạo ra hiệu ứng động trong CSS bằng việc sử dụng các thuộc tính transitiontransform.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Vì các chuyển động có tính trực quan cao nên thay vì học chi tiết về các đoạn mã thì bạn sẽ được học một cách trực quan. Giảng viên Kezz Bracey của Envato Tuts+ sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu qua các dự án sử dụng công cụ thiết kế web trực quan phổ biến của Webflow (bằng một tài khoản miễn phí) để giúp bạn có thể nhìn thấy các chuyển động diễn ra trong thời gian thực khi bạn tạo ra chúng.

3D animation effect using CSS in Webflow3D animation effect using CSS in Webflow3D animation effect using CSS in Webflow

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Chúng tôi đã xây dựng một hướng dẫn toàn diện để giúp bạn tìm hiểu về CSS trực tuyến, cho dù bạn đang chỉ bắt đầu với những điều cơ bản hoặc bạn muốn khám phá thêm CSS nâng cao. Hãy xem qua bài viết Học CSS: Chỉ dẫn toàn diện. Bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều các đoạn mã CSS hữu ích trên CodeCanyon.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.