Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. HTML5

HTML ngữ nghĩa: Tạo khung nội dung tốt hơn với section

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Ngày nay, hầu hết các nhà thiết kế web và nhà phát triển đều quen thuộc với thuật ngữ "đánh dấu ngữ nghĩa ". Nhưng bạn có thực sự hiểu nó nghĩa là gì không? Bạn có biết làm thế nào để tạo khung nội dung phù hợp cho  HTML5 markup của bạn?

Trong khóa học ngắn bằng video này từ khóa học hiện tại HTML ngữ nghĩa của tôi, tôi sẽ giải thích các điểm tương đồng và khác biệt giữa các thẻ section và divs, và khi nào thì sử dụng chúng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu việc sử dụng các thành phần phân đoạn ngữ nghĩa sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới bố cục nội dung trong tài liệu của bạn.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ HTML ngữ nghĩa: làm thế nào để cấu trúc các trang Web, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo cấu trúc cho của bạn nội dung theo dạng ngữ nghĩa, làm cho các trang web của bạn có thể được đọc như nhau đối với cả con người và máy móc.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.