Advertisement
  1. Web Design
  2. CSS

Tham gia khóa học ngắn, miễn phí của chúng tôi về các phần tử Pseudo trong CSS

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Về cơ bản, các phần tử pseudo không khác gì một tập hợp con phát sinh của CSS. Trong bài viết Khám phá các phần tử Pseudo trong CSS, bạn sẽ khám phá ra rằng việc nắm vững các phần tử pseudo có thể thực sự giúp bạn cải thiện các kỹ năng thiết kế của mình.

Khóa học ngắn đặc biệt này bao gồm các bài học gồm 9 phần bằng video với tổng thời gian ít hơn một giờ, vì vậy bạn có thể dễ dàng tham gia mà không làm ảnh hưởng tới các công việc khác. Và hơn tất cả là nó lại miễn phí.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về một tập hợp con rất mạnh mẽ của CSS mà hiếm khi được sử dụng hết tiềm năng đầy đủ của nó. Giảng viên Craig Campbell của Tuts + sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu qua các ứng dụng thực tế của các phần tử pseudo trong CSS (không lẫn với các lớp pseudo), giúp giữ cấu trúc và tách biệt các phần thể hiện trong thiết kế web của chúng ta.

Bạn cũng sẽ xem xét một số phần tử pseudo nổi tiếng mà có thể được sử dụng phổ biến hơn trong tương lai.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Để tham gia khóa học miễn phí này, chỉ cần vào trang khóa học và làm theo các bước để tạo một tài khoản miễn phí. Nếu bạn đã có tài khoản Tuts +, chỉ cần đăng nhập và bạn sẽ có thể bắt đầu ngay lập tức.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.