Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. UX

Năm Thành phần Cốt lõi của UX

by
Length:ShortLanguages:
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
Choosing UX Design Tools
The Importance of UX Research

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Để hiểu rõ thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) là gì, hãy để tôi mô tả những gì mà nhà thiết kế trải nghiệm người dùng làm—đó là những thứ có thể được thực hiện bằng cách mô tả năm thành phần cốt lõi của UX:

  • Kiến trúc Thông tin (IA)
  • Thiết kế Tương tác
  • Tính khả dụng
  • Thiết kế Nguyên mẫu
  • Thiết kế Trực quan

1. Kiến trúc Thông tin (IA)

Kiến trúc Thông tin xoay quanh việc kết nối mọi người với nội dung theo cách dễ hiểu nhất đối với họ. Nó tạo ra một sự phân cấp nội dung trên một trang và sử dụng các phần tử khác nhau như điều hướng để thêm cấu trúc. Nó lấy các kiểu thông tin khác nhau vào trong ngữ cảnh và tổ chức nó theo một cách để giúp dễ dàng tìm thấy nội dung.

2. Thiết kế Tương tác

Thiết kế Tương tác đề cập đến các tương tác cụ thể giữa người dùng và màn hình. Thiết kế Trực quan đáp ứng các mục tiêu của người dùng được hỗ trợ trong Thiết kế Tương tác nhằm truyền đạt thương hiệu bằng đồ họa, hình ảnh, phông chữ, màu sắc, biểu tượng, và vân vân.

Thiết kế tương tác cũng sử dụng thiết kế nguyên mẫu để xác định hành vi và chức năng cụ thể cho các thành phần khác nhau. Ví dụ; trên thiết kế ứng dụng dành cho thiết bị di động, trang đăng nhập có tiến vào, ẩn đi, hoặc trượt sang phải "một cách nhẹ nhàng" hay không? Kiểu chuyển tiếp này cần được khám phá theo một khái niệm tương tác để sản phẩm cuối được cài đặt càng gần với ý định của nhà thiết kế nhất có thể.

3. Tính khả dụng

Tính khả dụng đề cập đến việc tận dụng dữ liệu để xác định tính hợp lệ của các quyết định thiết kế. Mặc dù trong bất kỳ công ty nào cũng đều có nhiều người với những hiểu biết khác nhau đề cập đến các mục tiêu của doanh nghiệp hoặc các ràng buộc kỹ thuật nào đó, nhưng vai trò của nhà thiết kế UX là đấu tranh cho nhu cầu của người dùng và truyền đạt bất kỳ vấn đề thất vọng/khó khăn nào trong quá trình sử dụng một sản phẩm.

Dữ liệu này có thể được thu được bằng nhiều cách khác nhau—từ các nhóm tập trung sang khảo sát, từ các nghiên cứu về khả năng sử dụng trong phòng thí nghiệm cho đến phỏng vấn một đối một và những người truy cập trang web, theo dõi mắt (eye tracking), phân loại thẻ (card sorting), kiểm tra A/B, viễn trắc (telemetry), và vân vân.

Kiểm tra tính khả dụng giúp hiểu rõ không gian của sản phẩm trong lúc xác định các hành vi và nhu cầu của người dùng. Ở mức độ cao, nó là cách làm tốt để xác minh các giả thuyết với những người dùng thật và đo lường và kiểm tra một sản phẩm thay đổi để xác nhận rằng nó đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

4. Thiết kế Nguyên mẫu

Một nguyên mẫu có thể được định nghĩa như một phiên bản sơ bộ để từ đó các phiên bản khác được phát triển. Là một nhà thiết kế, việc tạo nguyên mẫu cung cấp một cách rẻ tiền và linh hoạt để kiểm tra những điểm tốt vời và phù hợp với mục đích, cho dù đó là ứng dụng di động, sản phẩm vật lý hay trang web. Nó cũng đưa ra một cách để lặp dựa trên phản hồi từ các bên liên quan và người dùng trong trường hợp của các nghiên cứu tính khả dụng.

Điều này cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu về các tính năng của thiết kế của bạn và bất kỳ thay đổi cần thiết để làm cho công việc của bạn trở nên thú vị và hiệu quả. Nó là một cách để thiết lập các ưu tiên thiết kế, các tuỳ chọn kiểm thử rẻ tiền, sau đó tìm ra các ràng buộc về mặt hỗ trợ và những mâu thuẫn liên quan đến việc cài đặt. Cuối cùng, việc tạo nguyên mẫu rất quan trọng vì nó mang đến cho bạn tính năng gần hoàn thiện của sản phẩm trước khi đầu tư thời gian, nguồn lực và tiền bạc vào việc phát triển.

5. Thiết kế Trực quan

Thiết kế trực quan xoay quanh việc sử dụng khía cạnh trực quan của một sản phẩm để cải thiện trải nghiệm người dùng. Mặc dù thiết kế trực quan không phải là tất cả, nhưng nó là một phần quan trọng của một sản phẩm được cân nhắc kỹ lưỡng. Nó truyền đạt rất nhiều về thương hiệu của một công ty và có thể có ảnh hưởng đến cách thức mà một sản phẩm trông hấp dẫn và thu hút như thế nào.

Chủ đề về thiết kế trực quan có thể không đồng nhất, vì đôi khi người ta nghĩ rằng nếu các nhà thiết kế nhấn mạnh đến tính thẩm mỹ thì họ phải hy sinh tính khả dụng. Thiết kế trực quan tốt thậm chí có thể khiến chúng ta bỏ qua các vấn đề về tính khả dụng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới cho thấy tính thẩm mỹ và tính khả dụng có thể được xem như là tương trợ cho nhau.

Thiết kế trực quan cho chúng ta biết cách một sản phẩm hoạt động thông qua màu sắc, phân cấp trực quan, typography và do đó là một phần quan trọng trong trải nghiệm người dùng tổng thể.

Tiếp theo..

Cho đến lúc này chúng ta đã làm sáng tỏ thiết kế UX là gì, thảo luận về các công cụ, và xác định các thành phần cốt lõi của UX. Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn vào nghiên cứu UX. Hẹn gặp bạn ở đó!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.