Unlimited Wordpress themes, plugins, graphics & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Web Design
  2. UX

Thiết kế UX là gì?

by
Length:QuickLanguages:
This post is part of a series called A Beginner’s Guide to UX Design.
Choosing UX Design Tools

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Bạn chắc chắn đã từng thấy chữ "UX" ở đâu đó, thậm chí bạn có thể đã biết rằng UX là viết tắt của "User Experience" (Trải nghiệm Người dùng)—nhưng thật sự nó có ý nghĩa gì?

"Thiết kế là giao tiếp một cách rõ ràng bằng bất cứ phương tiện nào mà bạn có thể kiểm soát hay làm chủ"—Milton Glaser

Chào mừng bạn đến với bài đầu tiên trong một loạt các bài minh hoạ ngắn gọn, giải thích các vấn đề cơ bản của thiết kế UX.

Nó Bắt đầu bằng Sự thấu hiểu

Trong thế giới thực, điều quan trọng là phát triển sự thấu hiểu và sự hiểu biết đối với người dùng sản phẩm của bạn; đối tượng hoặc các bên liên quan tương tác với nó (dù là trực tiếp hoặc gián tiếp).

Một cách đơn giản, trách nhiệm của nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) là thấu hiểu người dùng. Và điều này nói thì dễ hơn làm. Người dùng là con người—họ có những các hành vi, sở thích và mục tiêu luôn thay đổi. Thấu hiểu người dùng trong thế giới thực thậm chí sẽ trở nên khó khăn hơn khi cân bằng nhu cầu của họ với các nhu cầu cạnh tranh khác của doanh nghiệp, tài nguyên kỹ thuật, nhu cầu thị trường, thương hiệu, v.v.

Tuy nhiên, UX rất quan trọng. Sau cùng nó làm cho một sản phẩm hữu ích hơn, dễ hiểu hơn, hữu dụng hơn và đẹp hơn.

Học để Có Sự Đồng cảm

Để thiết kế trải nghiệm người dùng được tốt, bạn cần phải học cách cảm thấu những người dùng của bạn. Rất nhiều thiết kế tốt bắt nguồn từ sự hiểu biết.

Điều này cũng có thể được xem như là liên quan đến các mục tiêu:

  • Người dùng muốn họ là ai?
  • Người dùng muốn làm gì?
  • Người dùng muốn cảm thấy như thế nào?

Thấu hiểu người dùng của bạn; họ là ai, tại sao họ sử dụng sản phẩm của bạn, họ muốn gì, và cách tốt nhất để đưa họ đến nơi họ muốn.

Tiếp theo

Trong phần tiếp theo của loạt bài minh hoạ này, chúng ta sẽ tìm hiểu các Công cụ Thiết kế UX—hẹn gặp bạn ở đó!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.