7 days of unlimited WordPress themes, plugins & graphics - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Web Design
  2. Design Theory

Làm việc với thương hiệu và hướng dẫn thiết kế

Read Time: 7 mins
This post is part of a series called Design School for Developers.
Selecting Your Own Color Scheme
Typography Basics for Developers

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Đôi khi, đặc biệt là khi bạn làm việc với các thương hiệu được thành lập và các công ty, bạn có thể gặp phải một tập hợp các nguyên tắc thương hiệu hoặc thiết kế. Như là một nhà phát triển có thể được làm việc trên một trang web mà không có nhiều trợ giúp thiết kế, điều này có thể là một cái gì đó mà bạn thực sự có thể sử dụng để lợi thế của bạn, hướng dẫn bạn trong thiết kế của bạn đưa ra quyết định.


Thiết kế và thương hiệu nguyên tắc là gì?

Nguyên tắc thương hiệu thường được cung cấp như là một tập hợp các tài liệu mà đặt ra như thế nào các yếu tố thiết kế cho một thương hiệu nên được sử dụng. Họ thường tạo ra sẽ được sử dụng bởi nhà thiết kế trong một công ty, cũng như các đội thiết kế bên ngoài, tồn tại để cung cấp sự nhất quán với một thương hiệu qua tất cả các phương tiện truyền thông.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cách thức một thương hiệu của lựa chọn kiểu chữ nên được sử dụng, gam màu có sẵn cho bạn (và làm thế nào họ nên được sử dụng), thậm chí nên cho bao nhiêu không gian xung quanh biểu tượng thương hiệu.

From MailChimp's Voice and ToneFrom MailChimp's Voice and ToneFrom MailChimp's Voice and Tone
Từ MailChimp của giọng nói và giai điệu

Các nguyên tắc thương hiệu tốt nhất bao gồm các yếu tố thiết kế nhiều hơn chỉ là trực quan. Họ cũng cung cấp thông tin về phong cách của nội dung hoặc các giai điệu của giọng nói được sử dụng, thể hiện sự hiện diện không chỉ trực quan, nhưng giá trị và tính cách quá.

Guru Brand Design Guidelines by Naomi Atkinson DesignGuru Brand Design Guidelines by Naomi Atkinson DesignGuru Brand Design Guidelines by Naomi Atkinson Design
Một phần của nguyên tắc thương hiệu Guru, được thiết kế bởi thiết kế Atkinson Naomi, Hiển thị các lược đồ màu của thương hiệu.

Làm việc với các gam màu

Trong hầu hết các hướng dẫn của thương hiệu, bạn sẽ được cung cấp với một lược đồ màu thương hiệu sử dụng trong suốt của nó khác nhau trực tuyến và gián tuyến phương tiện truyền thông. Điều này có thể là một điểm khởi đầu vững chắc khi chọn lược đồ màu cho một thiết kế - và trong khi nó có vẻ như một chút hạn chế để có một lược đồ màu thiết lập đã cung cấp, đừng sợ đẩy những gì bạn làm với những màu sắc và thử nghiệm trong việc kết hợp chúng theo cách khác nhau s hơn đã được sử dụng.

Bluegg Brand Guidelines for Charter HousingBluegg Brand Guidelines for Charter HousingBluegg Brand Guidelines for Charter Housing
Một phần của nguyên tắc thương hiệu nhà điều lệ, được thiết kế bởi Bluegg, Hiển thị bảng màu của thương hiệu.

Làm việc với các nguyên tắc thương hiệu (mạnh hay yếu)

Tùy thuộc vào loại dự án hoặc khách hàng bạn có, bạn thường sẽ phải đối mặt với một sức mạnh khác nhau của bản sắc thương hiệu mà bạn sẽ được làm việc với. Đừng nghĩ rằng kích thước của một công ty có thể dictate như thế nào mạnh hay yếu một thương hiệu sẽ xuất hiện để. Thường, sức mạnh của một thương hiệu - và sau đó là các hướng dẫn thiết kế và thương hiệu - sẽ khác biệt đáng kể tùy thuộc vào mức độ công việc đưa vào các thương hiệu ban đầu.

Brand Guidelines for Locality by Naomi Atkinson DesignBrand Guidelines for Locality by Naomi Atkinson DesignBrand Guidelines for Locality by Naomi Atkinson Design
Một phần của nguyên tắc thương hiệu địa phương, được thiết kế bởi thiết kế Atkinson Naomi, Hiển thị việc sử dụng chính xác biểu tượng.

Làm việc với các nguyên tắc thiết kế và thương hiệu mạnh là tuyệt vời cho các nhà thiết kế. Họ cung cấp một khởi đầu vào việc tạo ra một thiết kế liên quan đến ngắn gọn, hấp dẫn, nhưng cũng rất thương hiệu chính xác. Nguyên tắc thương hiệu mạnh mẽ cho phép bạn chỉ đơn giản là đưa họ và sau đó đại diện cho rằng thương hiệu một cách tốt nhất bạn có thể trong một hình thức khác nhau (trên web).

New York City Transit Authority Graphics Standards Manual from 1970New York City Transit Authority Graphics Standards Manual from 1970New York City Transit Authority Graphics Standards Manual from 1970
Thành phố New York Transit Authority đồ họa tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng từ năm 1970

Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể phải đối mặt với làm việc với các nguyên tắc thương hiệu và thiết kế là yếu - cho dù đó có nghĩa là họ là không chính xác, cung cấp lời khuyên sai hoặc các thông tin kỹ thuật (chẳng hạn như màu sắc sai hoặc thông tin chữ) hoặc chỉ đơn giản là không phải là rất phù hợp với thông điệp thương hiệu cố gắng truyền đạt.

Charter Housing Brand Guidelines by BlueggCharter Housing Brand Guidelines by BlueggCharter Housing Brand Guidelines by Bluegg
Một phần của nguyên tắc thương hiệu nhà bảng xếp hạng, được thiết kế bởi Bluegg, Hiển thị như thế nào nên được sử dụng biểu tượng.

Khi bạn cảm thấy như bạn đang ở trong một vị trí nơi bạn đã được cung cấp với các hướng dẫn yếu hơn để làm việc, hoặc nếu bạn cảm thấy như có thể cải tiến được thực hiện cho các thương hiệu và làm thế nào nó được đại diện trong thiết kế của bạn, chỉ đơn giản là nói chuyện với khách hàng của bạn. Khách hàng được mở và tôi luôn luôn thích làm việc với khách hàng của tôi chứ không phải là cho họ, vì vậy giao tiếp là chìa khóa dẫn đến điều này. Cho biết khách hàng của bạn về mối quan tâm của bạn và có một số gợi ý sẵn sàng cho ra hình ảnh thương hiệu có thể được cải thiện thông qua các ý tưởng cho thiết kế của bạn. Đôi khi, đặc biệt là nếu một khách hàng không phải là sáng tạo hoặc công nghệ-savvy, họ có thể không có nhận ra rằng đã có một vấn đề cho đến khi bạn nói điều gì đó để chúng mình.


Đẩy ranh giới

Khi bạn đang làm việc với các nguyên tắc thương hiệu, không được sợ đẩy ranh giới của những gì bạn có thể và không thể làm gì với các nguyên tắc mà bạn đã được đưa ra.

Đừng ngại nói chuyện với khách hàng của bạn và nhìn thấy những gì có thể được đẩy xa hơn một chút trong hướng dẫn của bạn đã được cung cấp. Khá thường xuyên, khách hàng sẵn sàng lắng nghe và sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng của bao nhiêu bạn có thể bẻ cong các quy tắc. Miễn là bạn có vững chắc lý do đằng sau những thay đổi bạn muốn thực hiện, sau đó khách hàng không nên hoàn toàn bỏ qua những ý tưởng của bạn. Nói rằng, họ có thể luôn luôn vẫn còn nói không có, nếu họ cảm thấy nó quá xa strays từ phong cách thương hiệu nổi tiếng của họ.

Thực sự, khi làm việc với các nguyên tắc thương hiệu nghĩ về điều đó vì tất cả chúng - một hướng dẫn để giúp bạn cùng với các cách thức bạn đại diện cho một thương hiệu trong thiết kế của bạn. Nó là quan trọng bạn không cảm thấy bị giới hạn về ý tưởng của bạn hay sáng tạo của bạn - thay vì hướng dẫn xem như là một nền tảng nhỏ mà có thể giúp bạn tạo ra một thiết kế thương hiệu chính xác và tinh tế hơn.

Brand Guidelines for Exocad designed by Naomi Atkinson DesignBrand Guidelines for Exocad designed by Naomi Atkinson DesignBrand Guidelines for Exocad designed by Naomi Atkinson Design
Thương hiệu hướng dẫn Exocad, được thiết kế bởi thiết kế Atkinson Naomi, Hiển thị các kiểu chữ được sử dụng trong các thương hiệu.

Chuyển nhượng

Tại sao không tiếp cận từ phía bên kia của bàn làm việc? Có một mẫu xây dựng thương hiệu trực quan (như điều này bởi Graham Smith) và xem nếu bạn có thể xây dựng các hướng dẫn cho một thương hiệu hiện tại? Quen thuộc màu sắc và typography từ đa quốc gia nổi tiếng, sau đó khe cắm chúng vào các mẫu. Bạn sẽ sớm trở thành nhận thức được cách mà thương hiệu của họ đang được quản lý đằng sau hậu trường.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.