Learn Landing Pages

Learn how to create effective landing pages that convert visitors into customers. Discover web design principles, copywriting tips, and best practices.
 1. 5 Đặc điểm của một Landing Page Tốt

  5 Đặc điểm của một Landing Page Tốt

  Tutorial Beginner

  Một landing page (còn được gọi trang đích hay trang mục tiêu) tạo cho khách truy cập trang web của bạn một ấn tượng quan trọng ngay lần đầu tiên. Ấn tượng đó...

 2. Tạo một một trang "Coming Soon" trong 60 Giây

  Tạo một một trang "Coming Soon" trong 60 Giây

  Tutorial Beginner

  Hãy xem cách tạo một trang "Coming Soon" sử dụng template HTML Timex từ Themeforest.