Learn Performance

Improve your website's speed and reliability to provide a better user experience. Use tools to monitor and optimize page load times, server response, and uptime.
 1. <h1>Kiểm Tra Hiệu Năng: Những Giao Diện Bán Tốt Nhất của WordPress trên ThemeForest</h1>

  <h1>Kiểm Tra Hiệu Năng: Những Giao Diện Bán Tốt Nhất của WordPress trên ThemeForest</h1>

  Tutorial Beginner

  Hiệu năng là một trong những khía cạnh quan trong nhất của bất kỳ website, nhưng đó là một điều mọi người hiếm khi xem xét khi mua giao diện WordPress. Trong...

 2. 5 yếu tố quan trọng để xem xét khi tạo Blog của bạn

  5 yếu tố quan trọng để xem xét khi tạo Blog của bạn

  Tutorial Beginner

  Bloggers thường nhận được lỗi với thiết kế của blog của mình và bỏ qua tầm quan trọng của việc có một trang web hoạt động như một máy cũng oiled. Một blog...

 3. Chỉ dẫn nhanh: Tạo CSS trực tiếp cho AMP dễ dàng hơn với Jade hoặc PHP

  Chỉ dẫn nhanh: Tạo CSS trực tiếp cho AMP dễ dàng hơn với Jade hoặc PHP

  Tutorial Beginner

  Dự án AMP cung cấp một cách tương đối dễ dàng để thực hiện một số tối ưu hóa trang web khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về dự án AMP là gì và nhiệm vụ...

 4. AMP trong 60 Giây

  AMP trong 60 Giây

  Tutorial Beginner

  Dự án AMP là một mã nguồn mở được khởi xướng bởi Google, với mục tiêu tạo ra các trang web nhanh hơn. Dưới dây sẽ cho bạn biết nó là gì, trong sáu mươi giây!

 5. Làm thế nào để tối ưu hóa trang web WordPress

  Làm thế nào để tối ưu hóa trang web WordPress

  Tutorial Beginner

  Trong khóa học của tôi về tối ưu hóa tải trang, tôi tập trung chủ yếu vào kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất cho các trang web tĩnh. Nhưng sẽ có những lần khi bạn...

 6. Bài hướng dẫn nhanh về Google PageSpeed Insights

  Bài hướng dẫn nhanh về Google PageSpeed Insights

  Tutorial Beginner

  Đúng như tên gọi của chương trình, PageSpeed Insights của Google là một công cụ mà bạn có thể sử dụng để xem các trang web của bạn thực sự nhanh như thế nào....

 7. Khóa học mới về tối ưu hóa tải trang

  Khóa học mới về tối ưu hóa tải trang

  Tutorial Beginner

  Những người dùng thường rất thiếu kiên nhẫn-nếu trang web của bạn có hiệu suất kém (có thể thực tế là như thế, hoặc thậm chí chỉ là một cảm giác) bạn có thể...