Learn Prototyping

Bring your designs to life with interactive prototypes that allow you to test and refine your design ideas. These tutorials teach you everything you need to know.
 1. Cách nhanh chóng để thêm Tương tác Vi mô vào Trang web của bạn

  Cách nhanh chóng để thêm Tương tác Vi mô vào Trang web của bạn

  Tutorial Beginner

  Trong mẹo nhanh ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm tương tác vi mô hay còn gọi là micro-interaction vào trang web của bạn bằng cách sử dụng thư...

 2. Tìm hiểu cách tạo một prototype trong Atomic

  Tìm hiểu cách tạo một prototype trong Atomic

  Tutorial Beginner

  Prototyping - bản mô phỏng đầy đủ tính năng của sản phẩm, để dễ dàng và nhanh chóng nâng cao sự tin tin về thiết kế. Không còn được xem như một cách thuần...

 3. Tạo một nguyên mẫu Giao diện Người dùng Lo-fi (độ chi tiết thấp) trong 60 Giây:

  Tạo một nguyên mẫu Giao diện Người dùng Lo-fi (độ chi tiết thấp) trong 60 Giây:

  Tutorial Beginner

  Chúng ta hãy tạo một nguyên mẫu Lo Fi, trong sáu mươi giây, sử dụng bộ kit MadKit Sketch UI từ themeforest!

 4. Adobe XD trong 60 Giây

  Adobe XD trong 60 Giây

  Tutorial Beginner

  Adobe XD cho phép bạn thiết kế và tạo nguyên mẫu cho các ứng dụng của bạn; bất cứ thứ gì từ các wireframe cho đến các trải nghiệm đa màn hình. Hãy xem những...