Learn Usability

Learn the principles of usability, including accessibility, clarity, and ease of use, to create intuitive and effective user interfaces that delight users.
 1. 4 Nguyên tắc Điều hướng Trang Web Quan trọng

  4 Nguyên tắc Điều hướng Trang Web Quan trọng

  Tutorial Beginner

  Dưới đây là cách để làm cho nền tảng kỹ thuật số của bạn trở nên mượt mà để bạn có thể giúp nhiều người dùng hơn tìm đến nơi họ cần.

 2. Năm Thành phần Cốt lõi của UX

  Năm Thành phần Cốt lõi của UX

  Tutorial Beginner

  Để hiểu rõ thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) là gì, hãy để tôi mô tả những gì mà nhà thiết kế trải nghiệm người dùng làm—đó là những thứ có thể được thực...

 3. Hướng dẫn thiết kế trang web cho trẻ em: Màu sắc

  Hướng dẫn thiết kế trang web cho trẻ em: Màu sắc

  Tutorial Beginner

  Chào mừng các bạn đến với phần thứ 10 trong loạt bài Hướng dẫn thiết kế trang web cho trẻ em, bài học về Màu sắc.

 4. Thiết kế Web cho Trẻ em: Typography (Phong thái văn bản)

  Thiết kế Web cho Trẻ em: Typography (Phong thái văn bản)

  Tutorial Beginner

  Chào mừng đến với bài học thứ chín trong loạt bài Thiết kế Web cho Trẻ em của chúng tôi, tất cả về Typography.

 5. Thiết kế web cho Trẻ em: Bố cục CSS

  Thiết kế web cho Trẻ em: Bố cục CSS

  Tutorial Beginner

  Chào mừng đến với bài học thứ sáu trong loạt bài Thiết kế Web cho Trẻ em của chúng tôi, Bố cục CSS!

 6. Thiết kế web cho Trẻ em: CSS

  Thiết kế web cho Trẻ em: CSS

  Tutorial Beginner

  Chào mừng đến với bài học thứ năm trong loạt bài Thiết kế Web cho Trẻ em, tất cả về CSS.

 7. Thiết kế web cho trẻ em: cấu trúc HTML

  Thiết kế web cho trẻ em: cấu trúc HTML

  Tutorial Beginner

  Chào mừng đến với bài học thứ ba trong loạt bài thiết kế Web cho trẻ em của chúng tôi, cấu trúc HTML!

 8. Thiết kế web cho trẻ em: Chào mừng bạn đến với thị trấn Tuts+

  Thiết kế web cho trẻ em: Chào mừng bạn đến với thị trấn Tuts+

  Tutorial Beginner

  Chào mừng đến với thị trấn Tuts+, nơi mà tất cả mọi người đều yêu thích thiết kế web! Trong loạt bài viết này, chúng ta sẽ học tất cả về thiết kế và xây dựng...