Learn User Research

Learn how to conduct user research, including user interviews, surveys, and usability tests, to gain insights that inform your web design decisions.
 1. Tầm quan trọng của Nghiên cứu UX

  Tầm quan trọng của Nghiên cứu UX

  Tutorial Beginner

  Nghiên cứu UX là một sự đầu tư quan trọng trong suốt bất kỳ quá trình thiết kế nào. Nó xoay quanh việc thu thập và phân tích dữ liệu theo cách để cải thiện...

 2. Khóa học mới: Tất cả mọi thứ bạn cần để tìm hiểu về Bản đồ hành trình khách hàng

  Khóa học mới: Tất cả mọi thứ bạn cần để tìm hiểu về Bản đồ hành trình khách hàng

  Tutorial Beginner

  "Lập bản đồ hành trình khách hàng" là một công cụ phổ biến dành cho các nhà thiết kế web và các chuyên gia kỹ thuật số. Nó là một công cụ giúp họ hiểu rõ hơn...