Learn Figma

Getting started with Figma

 • Introduction To Figma (Free Beginners’ Course)

  Introduction To Figma (Free Beginners’ Course)

  Adi Purdila
 • How to Create a Frosted Glass Effect in Figma

  How to Create a Frosted Glass Effect in Figma

  Adi Purdila
  1. Hướng dẫn Thiết kế Wireframe dành cho Người mới bắt đầu

   Hướng dẫn Thiết kế Wireframe dành cho Người mới bắt đầu

   Tutorial Beginner

   Thiết kế wireframe là một bước quan trọng trong bất kỳ quá trình thiết kế giao diện nào. Nó chủ yếu cho phép bạn xác định thứ bậc thông tin của thiết kế,...

  2. Tình trạng của những ứng dụng thiết kế web chạy trên trình duyệt: 2018

   Tình trạng của những ứng dụng thiết kế web chạy trên trình duyệt: 2018

   Tutorial Beginner

   Các ứng dụng dựa trên trình duyệt ngày càng trở nên phổ biến và tính khả thi của chúng để sử dụng trong thiết kế web ngày càng tăng. Chắc chắn, họ có thể...