Advertisement
  1. Web Design
  2. HTML/CSS
  3. Animation

Bắt đầu làm quen với ScrollMagic

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

ScrollMagicScrollMagicScrollMagic

Sự gia tăng nhanh chóng của thư viện JavaScript front-end đã giúp đơn giản hóa nhiều nhiệm vụ cho thiết kế và phát triển web . Trong khóa học ngắn mới của chúng tôi, Bắt đầu làm quen với ScrollMagic, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng thư viện ScrollMagic, đơn giản hoá quá trình tạo các sự kiện scrollbar-driven và chuyển động trong JavaScript.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Giảng viên Craig Campbell sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ quá trình tạo các chuyển động và các sự kiện cuộn sử dụng ScrollMagic, từ thiết lập tới việc thực hiện. Bạn sẽ thấy một vài ví dụ hữu ích, ví dụ như ghim một thanh menu vào phần trên của cửa sổ trình duyệt khi người dùng cuộn qua phần đầu của trang.

Pinning a menu bar to the top of the pagePinning a menu bar to the top of the pagePinning a menu bar to the top of the page

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.