Advertisement
  1. Web Design
  2. UX/UI
  3. UX Design

Làm thế nào để chạy một trang web hiệu quả dự án Retrospective

Scroll to top
Read Time: 5 min

() translation by (you can also view the original English article)

Tập trung của các trang web dự án thường là mục tiêu cuối cùng của ngày khởi động, trước khi nhanh chóng chuyển lên các dự án tiếp theo hoặc tiếp theo ưu tiên. Nhưng điều quan trọng để nhìn lại dự án đó là chỉ cần hoàn thành, đưa cổ phiếu, kỷ niệm những gì đã đi tốt, thảo luận về những gì có thể tốt hơn và học hỏi từ những kinh nghiệm để dự án tiếp theo chạy mượt mà hơn.

Nếu bạn đang hoàn thành một dự án trang web bây giờ là thời điểm hoàn hảo để chạy một lúc trước"". Dưới đây là một số lời khuyên về việc nhận được nhiều nhất từ một retro.

Trước khi Retrospective

Không vội vàng vào phòng họp gần một ngày sau khi khởi động và rattle thông qua một cobbled cùng chương trình nghị sự chỉ để đánh dấu: "dự án quá khứ". Đây là một cơ hội để đạt được những hiểu biết hữu ích và bài học để lập kế hoạch một chút sẽ làm cho tất cả sự khác biệt.

Cái gì, khi nào và ai?

Retrospectives xảy ra ở phần cuối của một dự án trang web, sau khi bạn đã chuyển giao các trang web cho khách hàng hoặc nhóm của bạn. Họ không cần phải xảy ra ngay lập tức sau khi, nhưng lý tưởng họ sẽ diễn ra trong vòng một hai tuần kết thúc dự án, do đó, tất cả mọi người vẫn còn có công việc mới trong bộ nhớ của họ. Chọn một thời gian khi tất cả mọi người (hoặc càng nhiều càng tốt) có thể tham gia, bao gồm cả những người có liên quan nhất trong nhóm của bạn, nhóm khách hàng của bạn và tất cả các nhà sản xuất quyết định quan trọng và các bên liên quan.

Fist bumping is compulsoryFist bumping is compulsoryFist bumping is compulsory
Nắm tay chạm là bắt buộc

Chọn phương thức giao tiếp của bạn một cách thích hợp

Đối với một số nhóm, có thể là tốt nhất để cung cấp lúc trước người xung quanh một bàn trở lên cuộc gọi video. Đối với những người khác trên các dự án nhỏ, email có thể đủ. Suy nghĩ về điều gì sẽ là con đường thích hợp nhất để phổ biến các phát hiện của bạn và nhận được phản hồi. Nếu một số người không thể tham dự trong người retro, hãy chắc chắn để có một cách để thu thập các đầu vào của họ trước và chia sẻ các kết quả sau đó.

Gửi Prep

Một vài ngày trước lúc trước, đặt cùng một chương trình nghị sự cho cuộc họp và lưu nó trong số tất cả những người đã được tham gia vào dự án. Điều này sẽ cung cấp cho họ cơ hội để phản ánh về dự án và thu thập suy nghĩ của mình để chuẩn bị cho lúc trước. Nếu bạn cần bất cứ ai để mang lại cho bất cứ điều gì đặc biệt, bây giờ là thời gian để làm điều đó xảy ra. Nó có thể là thông tin về ngân sách, thời gian, thông tin phản hồi của khách hàng, hoặc bất cứ điều gì khác sẽ là chìa khóa cho một hoặc nhiều mục chương trình nghị sự.

Trong lúc trước

Tuy nhiên, bạn quyết định cung cấp lúc trước của bạn, không có một số khoản mục chương trình nghị sự quan trọng được khuyến cáo như là một tối thiểu cho các cuộc thảo luận:

  • Thảo luận về những gì đã đi tốt, đưa ra lời khen ngợi cho những người chịu trách nhiệm nếu nó cảm thấy công bằng để làm như vậy.
  • Thảo luận về những gì đã không đi tốt. Những gì đã không đi đến kế hoạch và những gì đã thay đổi? Hãy cẩn thận không để đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân cụ thể, nhưng thay vào đó cung cấp cho thông tin phản hồi xây dựng nếu thích hợp.
  • Xác định những gì bạn có thể học hỏi từ cả cao và thấp do đó bạn có thể thay đổi hoặc cải thiện điều về dự án tiếp theo của bạn.
  • Nghĩ rằng nếu bất cứ ai khác có thể đạt được giá trị từ nghe về kinh nghiệm của bạn, chẳng hạn như đồng nghiệp người không dự án hoặc người lao động trong ngành công nghiệp có thể thích đọc những phát hiện của bạn như là một bài đăng blog.
Caroline vowed never to work with Sarah againCaroline vowed never to work with Sarah againCaroline vowed never to work with Sarah again
Caroline tuyên bố sẽ không bao giờ để lắng nghe những ý tưởng của Sarah một lần nữa

Quấn lên các dự án một cách thích hợp

Lúc trước là sẽ mang lại đóng cửa cho dự án. Củng cố tất cả mọi thứ như là gọn gàng và tích cực càng tốt, để tóm tắt kết quả, bài học, những thành tựu và bất kỳ kế hoạch trong tương lai để làm việc với nhau một lần nữa.

Như Ellen de Vries nói trong cuốn sách của cô, Collaborate: mang lại cho mọi người cùng nhau xung quanh dự án kỹ thuật số.

"Mỗi khi bạn cộng tác với một nhóm người, bạn sẽ phải học cái gì đó sẽ rất hữu ích cho người khác."-Ellen de Vries

Retrospectives là cơ hội hoàn hảo để đạt được những hiểu biết và chia sẻ với những người khác.

Retrospectives cũng là một cơ hội để cung cấp cho tín dụng đội bóng của bạn cho công việc khó khăn của họ và cảm ơn các khách hàng của bạn yêu cầu bạn đưa vào công việc, cũng như một cơ hội để mở cửa cho những cơ hội trong tương lai.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.