Advertisement
  1. Web Design
  2. UX/UI
  3. Design Theory

Màu sắc trong 60 giây: Các màu bổ túc bộ ba

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Color in 60 Seconds: Analogous Colors
Atom in 60 Seconds: 3 Must-Have Plugins

() translation by (you can also view the original English article)

Một sự kết hợp màu "bổ túc bộ ba" sử dụng ba màu sắc có khoảng cách đều nhau xung quanh bánh xe màu. Dưới đây là các thông tin thêm về phần này, trong 60 giây!

Ba là một con số ma thuật

Chọn trong 6 màu cơ sở (bao gồm màu chính và màu thứ cấp), bạn có thể dễ dàng tạo ra một bảng màu bổ túc bộ ba.

Triadic color schemeTriadic color schemeTriadic color scheme
Từ color.adobe.com

Cũng giống như sự phối hợp màu bổ sung, sự kết hợp các màu bổ túc bộ ba tạo ra sự tương phản mạnh (mặc dù không có cấp độ giống nhau) và sự hài hòa tuyệt vời. Để có sự cân bằng tốt, điều quan trọng là bạn cần nhấn mạnh vào một màu nhiều hơn những màu còn lại; nếu không làm điều này sẽ dẫn đến sự cạnh tranh về mặt thị giác.

Tìm hiểu thêm về màu sắc

Tìm hiểu thêm về màu sắc trên Envato Tuts +

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.