Advertisement
  1. Web Design

Trình biên tập mã Atom trong 60 giây: 3 chủ đề đẹp

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Atom in 60 Seconds: 3 Must-Have Plugins
Atom in 60 Seconds: Working With Snippets

() translation by (you can also view the original English article)

Một trong những điều tuyệt vời về trình biên tập mã Atom là nó rất dễ tuỳ chỉnh. Đây là ba chủ đề đẹp nhất cho Atom của tôi, trong 60 giây!

Ba chủ đề đẹp nhất cho Atom theo ý kiến của tôi

  1. Chủ đề đầu tiên là một chủ đề UI có tên là Seti UI. Nó là một chủ đề tối màu có các biểu tượng loại tệp tin và một khu vực chứa các tab và sidebar trông rất đẹp. Nó cho phép bạn chọn sự phối hợp màu khác nhau, thay đổi font chữ và cũng có thể tinh chỉnh một số cài đặt.
  2. Chủ đề thứ hai là một chủ đề cú pháp kèm theo cho Seti. Nó tối màu, trông tuyệt vời cho tất cả các loại tệp tin và nó bổ sung UI rất tốt. Bạn thậm chí có thể cho phép một lựa chọn dựa trên sự phối hợp màu cú pháp trên UI.
  3. Chủ đề thứ ba được gọi là Lấy cảm hứng từ GitHub. Đây là một chủ đề cú pháp sáng màu dựa trên các màu sắc của GitHub. Như vậy là đã đủ.

Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận xem bạn thích chủ đề nào cho Atom!

Liên kết hữu ích

Có nhiều thông tin về Atom trên Envato Tuts +, hãy xem thêm!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.