Advertisement
  1. Web Design
  2. Sketch

2 Phương pháp nhanh cho việc tạo Biểu đồ hình tròn trong Sketch

Scroll to top
Read Time: 2 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế các biểu đồ hình tròn sử dụng Sketch. Bạn có thể tạo ra những biểu đồ hình tròn bằng tay bằng cách sử dụng các hình dạng, mặt nạ, và công cụ pen, tuy nhiên tôi sẽ chỉ cho bạn hai cách làm nhanh hơn và chính xác hơn.

Xem video hướng dẫn

Phương pháp #1

Đây là cách dễ nhất, và liên quan đến việc sử dụng một plugin. Sketchy Pies được tạo ra bởi Aby Nimbalkar và tạo các biểu đồ hình tròn từ những layer hình tròn của bạn.

Bắt đầu bằng cách tạo ra một vòng tròn. Sau đó, chọn nó, đi đến Plugins > Sketchy Pies > Convert to Pie Chart. Bạn sau đó sẽ thấy lời nhắc để bạn có thể nhập một danh sách các mã màu hex cách nhau bằng dấu phẩy. Thêm bao nhiêu tuỳ thích, sau đó bấm OK; biểu đồ của bạn đã xong!

Những phần biểu đồ được xây dựng một cách khéo léo bằng cách sử dụng các đường viền. Bạn có thể chỉnh sửa từng cái bằng cách chọn chúng, sau đó thay đổi thuộc tính của đường viền. Màu viền sẽ thay đổi màu sắc của từng miếng, và bạn có thể thay đổi các nấc đo lường để thay đổi kích thước của từng phần.

Bạn cũng có thể chỉ định kích thước của từng phần lúc bạn tạo ra biểu đồ. Việc này được thực hiện bằng cách thêm vào mỗi màu một giá trị, như tỷ lệ phần trăm ví dụ: #444444:20%, #555555:80% hoặc giá trị thập phân như #444444:.2, #555555:.8.

Phương pháp #2

Tạo biểu đồ hình tròn với Angular Gradient thì rắc rối hơn một chút, nhưng đó là những gì chúng ta sẽ làm ngay bây giờ! Bắt đầu với một đối tượng hình tròn, sau đó đi đến Angular Fill trong thanh Properties. Thêm hai điểm màu cho mỗi phần mà bạn cần cho biểu đồ:

Bạn có thể định vị các điểm màu dọc theo gradient một cách chính xác, bằng cách sử dụng các phím số trên bàn phím của bạn. Nhấn 2, khi điểm màu của bạn được chọn, sẽ định vị nó chính xác 20% dọc theo gradient. Điểm bắt đầu của mỗi phần mới sẽ là vị trí chính xác nơi kết thúc của phần trước.

Lưu ý: Tôi đang sử dụng Sketch phiên bản 41.2, và bạn sẽ nhận thấy nơi các phần giáp nhau có một đường gồ ghề. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, do đó, tôi khá chắc chắn đó là một lỗi của Sketch. Hãy cho tôi biết nếu bạn đang sử dụng một phiên bản khác và có kết quả tốt hơn!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.