Advertisement
 1. Web Design
 2. Sketch

Hướng dẫn về các Chế độ Trộn màu (Blending Modes) trong Sketch

Scroll to top
Read Time: 2 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong bài hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc với các chế độ trộn màu khác nhau bên trong Sketch.

Hãy xem video hướng dẫn

Sketch là một ứng dụng thiết kế dựa trên vector, thường phù hợp nhất với thiết kế Giao diện Người dùng và thiết kế biểu tượng, và thường ít được sử dụng cho việc chỉnh sửa ảnh bitmap. Tuy nhiên, nó có một số tính năng mà bạn có thể sử dụng để tạo cho các tấm ảnh lôi cuốn hơn và thú vị hơn. Một trong những tính năng đó là blending modes. Sketch có 15 chế độ trộn màu, tất cả chúng sẽ quen thuộc đối với những bạn đến từ các ứng dụng đồ hoạ khác:

 • Darken
 • Multiply
 • Color Burn
 • Lighten
 • Screen
 • Color Dodge
 • Overlay
 • Soft Light
 • Hard Light
 • Difference
 • Exclusion
 • Hue
 • Saturation
 • Color
 • Luminosity

Các chế độ pha trộn màu có thể trưc tiếp được áp dụng và các đối tượng, hoặc khi bạn định nghĩa các fill của chúng.

Các chế độ trộn màu nhận hai hay nhiều đối tượng (hình ảnh, văn bản, các shape) và áp dụng các thuật toán vào các kênh màu sắc của chúng. Mỗi bảng đồ điểm ảnh được tính toán và hiển thị lại một cách hiệu quả.

Ví dụ, chế độ Darken sẽ thay thế các điểm ảnh sáng hơn bằng các màu sắc cơ bản tối hơn của đối tượng bên dưới. Điều này cùng xảy ra với một hiệu ứng chuyển màu (gradient), vì vậy các điểm ảnh sáng nhất sẽ hoàn toàn được thay thế, trong khi các điểm ảnh "ít sáng" sẽ ít bị tác động. Để biết rõ hơn những gì mà mỗi chế độ làm việc hãy xem bài hướng dẫn của Jonathan Cutrell về các chế độ trộn màu trong CSS:

Kết luận

Các chế độ trộn màu, ngay cả trong các ứng dụng dựa trên vector, có thể thêm vào các thiết kế của bạn một số hiệu ứng trực quan rất mạnh mẽ. Thử với chúng, cảm nhận những gì mà từng chế độ tạo ra trong nhiều trường hợp, sau đó xem cách bạn có thể sử dụng chúng trong công việc của bạn.

Cảm hứng

Hãy kiểm tra các action và filter này từ GraphicRiver, chúng khai thác các chế độ trộn màu để làm ấn tượng các hiệu ứng!

Double Exposure Kit

Light Burst Photoshop Action

Intense Paint Photoshop Action

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.