Advertisement
  1. Web Design
  2. Adobe XD

Adobe XD trong 60 Giây

by
Read Time:1 minLanguages:
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Setting Up Jekyll for GitHub Pages in 60 Seconds
Create a “Coming Soon” Page in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Adobe XD cho phép bạn thiết kế và tạo nguyên mẫu cho các ứng dụng của bạn; bất cứ thứ gì từ các wireframe cho đến các trải nghiệm đa màn hình. Hãy xem những gì mà nó cung cấp, trong 60 giây!

Một khi bạn đã mở ứng dụng, bạn có thể bắt đầu tạo một artboard với một số kích thước định sẵn, sau đó thêm các artboard cho các màn hình tiếp theo bên trong thiết kế của bạn.

Giao diện của XD

Các công cụ quen thuộc như line, ellipse, và rectangle sẵn dùng từ thanh công cụ ở bên trái của giao diện. Ở đó bạn cũng sẽ tìm thấy công cụ text, và công cụ pen cho phép bạn vẽ các hình dạng tuỳ biến.

Ở bên tay phải là property inspector; một khu vực mà cung cấp một số tuỳ chọn cho đối tượng được chọn trong artboard của bạn.

Nếu bạn có nhiều hơn một artboard, thì những cái này có thể được liên kết với nhau bằng cách chuyển đổi prototype view. Bạn cũng có thể thiết lập sự chuyển tiếp giữa các artboard, định nghĩa kiểu của sự chuyển tiếp và bao nhiêu lâu cho mỗi cái.

Chia sẻ

Một khi thiết kế hoặc nguyên mẫu của bạn được hoàn thành nó có thể được chia sẻ online, để được xem trên một máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

Các nguồn tài liệu khác

Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.