Advertisement
 1. Web Design
 2. Atom

Atom trong 60 Giây: Làm việc với Snippet (Đoạn mã)

Scroll to top
Read Time: 2 min
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Atom in 60 Seconds: 3 Beautiful Themes
Sketch Mirror in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Snippet cho phép bạn viết một từ khoá và sau đó mở rộng nó thành một mẫu code được định nghĩa trước. Dưới đây là một số Atom snippet yêu thích của tôi, trong sáu mươi giây!

Cách tạo một Atom Snippet

Để tạo một snippet cho chính bạn, vào Atom > Snippets để mở snippets.cson (một tập tin CoffeeScript Object Notation). Sau đó bạn cần định nghĩa phạm vi của nó hoặc các kiểu tập tin trong đó snippet sẽ được sẵn dùng.

Dưới đây là một danh sách phạm vi để giúp bạn:

 • HTML: .text.html.basic
 • CSS: .source.css
 • Sass: .source.sass
 • JavaScript: .source.js
 • JSON: .source.json
 • PHP: .text.html.php
 • Java: .source.java
 • Ruby: .text.html.erb
 • Python: .source.python
 • Văn bản thô (bao gồm markdown): .text.plain

Tiếp theo, bạn đặt cho snippet của bạn một cái tên và một "từ khoá kích hoạt" được theo sau bởi chính snippet. Ví dụ, ở đây snippet được đặt tên "5 item list", kích hoạt bằng "five", và nội dung xuất ra là một danh sách không thứ tự với năm phần tử:

Như bạn sẽ thấy trong ví dụ này, bạn có thể thêm các phần thế chỗ như là một dấu đô la, được theo sau bở một con số. Đồng thời, nếu như phần chữ body có nhiều hơn một dòng thì sử dụng dấu nháy tam cho việc phân chia.

Một khi hoàn tất, lưu lại, và gõ từ khoá vào một tập tin HTML. Snippet này sẽ mở rộng và bạn sẽ có thể tab qua các phần thế chỗ mà bạn đã tạo.

Học thêm về Atom

Có rất nhiều bài viết về Atom trên Envato Tuts+, hãy tìm hiểu thêm nhé!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Web Design tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.